Tapahtumat

Väitös muotoilun alalta, TaM Natalia Särmäkari

Digitaalinen muoti ja suunnittelijan ammatti

TaM Natalia Särmäkari väittelee 28.10.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, muotoilun laitoksella salissa H304, Otakaari 1, Espoo sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "From a Tool to a Culture: Authorship and Professionalism of Fashion 4.0 Designers in Contemporary Digital Environments".

Vastaväittäjä: Prof. Agnès Rocamora, London College of Fashion, UK
Kustos: Prof. Annamari Vänskä, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/66785469780
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Miten digitalisaatio muuttaa muotisuunnittelun kenttää? Digimuodista on tullut muutamassa vuodessa osa muotitalojen strategioita ja työkalupakkia. Väitöskirja valottaa muotisuunnittelijuudessa tapahtuvia muutoksia neljännen teollisen vallankumouksen kynnyksellä. ”Muoti 4.0” on perinteistä muodin kenttää haastava uusi muotikulttuuri, jolle on tyypillistä fyysisen ja digitaalisen yhteensulautuminen, datafikaatio, älyteknologioiden käyttö ja hierarkioiden hajauttaminen.

Väitöskirja keskittyy pieniin digitaalisen muodin edelläkävijöihin, joiden suunnittelun lähestymistavat kyseenalaistavat perinteisen muotialan tekijäkeskeisyyttä ja suunnittelijan auktoriteettia hyödyntämällä algoritmeja, 3D-työkaluja ja ”open-source”-ajattelua. Monitapaustutkimus (2018–2021) tarkastelee neljää ilmiön edustajaa, The Fabricantia, Atacacia, Self-Assemblyä ja Minujua, joissa luominen tapahtuu virtuaalisesti sekä yleisön ja tietokoneiden kanssa yhteistyössä.

Tutkimustulokset osoittavat, että kentän laajeneminen peli- ja teknologia-aloille avaa muotisuunnittelijoille uusia työllistymismahdollisuuksia. Samalla alalle pääsee uusia tekijöitä. Muotisuunnittelija 4.0 on itsenäisen taiteilijan sijaan yhteisöllinen toimija ja mukautuva meta-ajattelija. Muotisuunnittelun kehollisuus korostuu digitaalisissa muodin käytännöissä. Muotisuunnittelijasta muotoutuu kyborgi, joka liikkuu teknologioiden, ihmisverkostojen ja fyysisten todellisuuksien välillä.

Tutkimus pohjaa tekijyysteorioihin, taidesosiologiseen professiotutkimukseen, posthumanistiseen teknologiafilosofiaan sekä teknologisoituneen muodin tutkimukseen. Muodin- ja muotoiluntutkimuksen piiriin sijoittuva artikkeliväitöskirja tarjoaa uutta tietoa digimuodista muotisuunnittelijan ammatin näkökulmasta. Tutkimuksen laaja empiirinen aineisto lisää ymmärrystä siitä, miten digitaalisen muodin kenttä uudistaa ja edistää muotisuunnittelun ammatin yhteiskunnallista asemaa.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelinnumero 0505322018
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: