Tapahtumat

Väitös muotoilun alalta, TaM Essi Karell

Väitöskirjan nimi on: Closing the Loop through Clothing Design: Wishful Thinking or Achievable Practice?
Blue fabric scraps and yarn against blue background.

TaM Essi Karell väittelee 3.9.2021 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, muotoilun laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Closing the Loop through Clothing Design: Wishful Thinking or Achievable Practice?".

Vastaväittäjä: Prof. Conny Bakker, Delft University of Technology
Kustos: Prof. Kirsi Niinimäki, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65965350937
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

VAATESUUNNITTELULLA ON TÄRKEÄ ROOLI SULJETUN TEKSTIILIKIERRÄTYKSEN EDISTÄMISESSÄ

Kiertotaloudesta ja tekstiilien kierrätyksestä puhutaan paljon kestävän muodin tutkimuksessa mutta myös yleisessä keskustelussa. Tänä päivänä suurinta osaa vaatteista ei ole kuitenkaan suunniteltu kierrätystä ajatellen. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan vaatetusalalla varsin uutta ilmiötä – pyrkimystä suljettuun tekstiilikiertoon. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, mitä suljettuun tekstiilikiertoon pyrkiminen tarkoittaa vaatteiden suunnittelun kannalta, ja miltä nykyiset vaatesuunnittelun käytänteet tämän pyrkimyksen valossa näyttävät.

Tutkimus tukee ajatusta, että kiertotalouteen siirtyminen vaatii täysin uudenlaista otetta vaatesuunnitteluun. Uusilla tekstiilien lajittelu- ja kierrätysteknologioilla on suuri rooli suljettuun tekstiilikiertoon siirtymisessä, mutta monta haastetta on vielä ratkaisematta niiden osalta, koska monet teknologiat ovat vielä kehitteillä, ja niiden rajoitteet ja vaatimukset tuntuvat muuttuvan jatkuvasti. Jos suljettua tekstiilikiertoa halutaan kuitenkin tavoitella, tulisi eri teknologioiden mahdollisuudet ja haasteet ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä vaatesuunnittelijat voivat joutua tinkimään niin materiaalivalinnoissa, tuotteen toiminnallisuudessa kuin estetiikassakin. Samanaikaisesti suunnittelijoiden tulisi jatkuvasti päivittää tietämystään tekstiilien lajittelun ja kierrätyksen edistysaskelista. Työelämän realiteetit saattavat kuitenkin olla tämän kanssa ristiriidassa. Vaatesuunnittelijan työ on monesti hyvin rajattua eikä suunnittelijan ole aina mahdollista ajatella tuotteita kestävyyden tai kiertotalouden näkökulmasta. Näyttää siltä, että kestävää vaatesuunnittelua lähestytään enimmäkseen pitkäikäisiä tuotteita suunnittelemalla ja vastuullisia materiaaleja valitsemalla. Kierrätykseen suunnittelua tuntuu olevan vaikeampi toteuttaa.

Väitöskirja valottaa useita suljetun tekstiilikierrätyksen haasteita vaatetusalalla. Tietoa, läpinäkyvyyttä ja resursseja tarvitaan lisää, jos suljettuun tekstiilikiertoon halutaan suunnitella. Tutkimus tuo uutta näkökulmaa vaatetusalan kiertotalouskeskusteluun, ja siitä voivat hyötyä erityisesti tekstiilien lajittelu- ja kierrätystoimijat sekä alan yritykset ja koulutus.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti

[email protected]

Puhelinnumero

0407273892

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: