Tapahtumat

Väitös muotoilun alalta, TaM Emmi Pouta

Väitös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, muotoilun laitokselta
Käsi koskettaa vuorovaikutteista painallusta tunnistavaa kudottua kangasta.
Mikko Raskinen, Aalto-yliopisto

Väitöskirjan nimi: Layered Approaches: Woven eTextile Explorations through Applied Textile Thinking

Tohtoriopiskelija: Emmi Pouta
Vastaväittäjä: Dr.Elaine Igoe, Chelsea College of Arts, University of the Arts London, UK
Kustos: Prof. Kirsi Niinimäki, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Edistysaskeleet sähköä johtavien tekstiilimateriaalien ja joustavan elektroniikan kehityksessä ovat mahdollistaneet uudenlaisten sähköisten toiminnallisuuksien sulauttamista osaksi perinteisten tekstiilien rakenteita. Väitöskirjassaan ”Layered Approaches – Woven eTextile Explorations Through Applied Textile Thinking”, muotoiluntutkija Emmi Pouta tarkastelee kuinka tekstiilisuunnittelun menetelmien avulla voidaan kartoittaa uusia mahdollisuuksia elektronisten tekstiilien, eli eTekstiilien kehitystyöhön. Monialainen väitöstutkimus on tehty Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Sähkötekniikan korkeakoulun välillä, Professori Kirsi Niinimäen ja Professori Yu Xiaon ohjauksessa. 

Tutkimuksen lähtökohtana toimi havainto piirilevyjen ja kudottujen tekstiilien välisistä rakenteellisista samankaltaisuuksista – ja siitä kummunnut ajatus, voiko kudotun tekstiilin rakenne toimia piirilevyn kaltaisena elektroniikan integroimisen alustana. Tutkimus lähestyy aihetta käytäntölähtöisesti tekstiilimateriaalien ja kudontamenetelmien näkökulmasta, ja lopputuloksena esittelee useita erilaisia käsinkudottuja sähköisesti toiminnallisia kudottuja tekstiilirakenteita. 

Keskeiset tutkimustulokset liittyvät sekä suunnitteluprosessiin että sen tuottamiin konkreettisiin lopputuloksiin. Suunnitteluprosessia analysoimalla tutkimus tuotti uutta tietoa tekstiilisuunnittelun menetelmiä soveltavasta käytäntölähtöisestä tutkimusotteesta, ja kuinka se voi kontribuoida monialaiseen eTekstiili-tutkimukseen. Konkreettiset lopputulokset taas tarjoavat uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja ja lähtökohtia kudottujen virtapiirirakenteiden ja kosketusta tunnistavien käyttöliittymien kehitystyöhön. 

Lopputuloksena tutkimus ehdottaa monialaisen kudottujen eTekstiilien kehityksen tueksi hierarkista mallia, joka laajentaa kirjallisuudessa esitettyä kudottujen tekstiilien rakennehierarkiaa virtapiirien suunnitteluun liittyvillä rakenteellisilla tasoilla. Ehdotettu malli voi auttaa muun muassa materiaalitutkijoita, sähköinsinöörejä ja tekstiilisuunnittelijoita ymmärtämään oman tutkimus- ja suunnittelutyön sijoittumista skaalalla varhaisesta materiaalitutkimuksesta valmiisiin vuorovaikutteisiin tekstiilituotteisiin, ja suhdetta muihin rakenteellisiin tasoihin. Lisäksi, tutkimus pyrkii kiinnittämään huomion laajaan perinteisiin kudontamenetelmiin liittyvään tietoon, joka voi avata lukemattomia mahdollisuuksia uusille innovaatioille, mutta jonka potentiaali eTekstiili-tutkimuksessa on vielä kartoittamatta.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot:

Sähköposti  [email protected]
Puhelinnumero  +358440432576

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: