Tapahtumat

Väitös muotoilun alalta, MA Seungho Park-Lee

Väitöskirjan nimi on: Briefing at the pre-project phase in design consulting: How design consultants navigate through uncertainty while briefing and selling simultaneously
Press release photo Seungho Park-Lee

MA Seungho Park-Lee väittelee 18.6.2021 klo 14:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, muotoilun laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Briefing at the pre-project phase in design consulting: How design consultants navigate through uncertainty while briefing and selling simultaneously".

Vastaväittäjä: Prof. Stefan Holmlid, Linköping University, Sweden
Kustos: Prof. Oscar Person, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/66803142373
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Tehtävänannosta neuvotteleminen on muotoiluprojektin tärkeä askel. Sen aikana sovitaan projektin rajauksesta, tavoitteista, tuloksista ja projektista suoritettavasta korvauksesta sekä aloitetaan projektin tekijän ja asiakkaan välisen suhteen rakentaminen. Tämän väitöskirjan tavoitteena on ymmärtää paremmin tehtävänantoa varsinaista muotoiluprojektia edeltävänä toimintana sekä lisätä ymmärrystä niistä olosuhteista, joissa tehtävänannosta neuvotteleminen tapahtuu.

Tämä kolmesta induktiivisesta osatutkimuksesta koostuva väitöskirja osoittaa, että tehtävänannosta neuvottelemisen sisällyttäminen osaksi myynnin ja hankinnan prosesseja haittaa muotoiluprojektin iteratiivista luonnetta. Vaikka muotoiluprosessit ovat luonnostaan vaikeasti ennakoitavia, muotoilukonsultit joutuvat määrittelemään ennalta projektin tehtävät ja etenemisen, jotta he voivat myydä palvelunsa (potentiaaliselle) asiakkaalle. Nämä reaalimaailman olosuhteet haastavat yleisen käsityksen tehtävänannosta refleksiivisenä ja iteratiivisena dialogina, minkä vuoksi muotoilukonsultit tarvitsevat uudenlaisia ohjeistuksia työnsä tueksi.

Väitöskirjatutkimus osoitti, että muotoilukonsultit toimivat strategisesti välttääkseen edellä mainittuja haasteita ja muokkasivat aktiivisesti tehtävänannosta neuvottelemisen käytäntöjä. Asiakkaiden kanssa toimiessaan, konsultit räätälöivät kommunikointiaan asiakkaasta riippuen, systematisoivat tehtävänannon käytäntöjä sekä tuotteistivat palvelunsa useampien toimeksiantojen ja parempien lopputulosten saavuttamiseksi. Lainsäädännöstä ja organisaatioiden toimintatavoista johtuen, julkisten hankintojen ja tarjouskilpailuiden kohdalla edellä mainittuja toimintatapoja ei ollut mahdollista soveltaa.Tavat, joilla muotoilukonsultit ja julkisen sektorin viranhaltijat, sopeuttivat tehtävänannosta neuvottelemisen ja hankintatoimien käytäntöjä, korostivat entisestään iteratiivisen, tehokkaan ja oikein ajoitetun tehtävänannon merkitystä projektin onnistuneen lopputuloksen kannalta.

Tämä väitöskirja lisää empiriaan pohjaavaa ymmärrystä muotoilukonsultoinnin käytännöistä ja tarjoaa käytännöllisiä ohjeita konsultoinnin tueksi. Lisäksi se osoittaa, että tehtävänannon neuvotteleminen ennen varsinaista projektia vaikuttaa merkittävästi projektin onnistumisen edellytyksiin sekä muotoilukonsulttitoimistojen toimeksiantojen mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Väittelijän yhteystiedot:

Email Seungho Park-Lee
Mobile +82 1071581411
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: