Tapahtumat

Väitös muotoilun alalta, MA Philip Hector

Väitöskirjan nimi on: Design as continuous repair: Experimentation, negotiation, and expertise in DIY spaces

MA Philip Hector väittelee 13.8.2021 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, muotoilun laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Design as continuous repair: Experimentation, negotiation, and expertise in DIY spaces".

Vastaväittäjä: Prof. Joanna Saad-Sulonen, IT University of Copenhagen
Kustos: Prof. Mikko Jalas, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/61016286486
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Vaihtoehtoisen tuotannon ja kulutuksen ympäristöt, kuten korjauspajakahvilat ja avoimet verstaat, ovat yleistyneet ja tarjoavat kansalaisille uusia osallistumismahdollisuuksia. Näissä ympäristöissä ihmiset kokeilevat tuotteiden tekemistä, organisoivat ryhmien toimintaa ja samalla käyvät läpi kestävyyteen liittyviä huolia ja kehittävät materiaaleihin liittyvää osaamistaan. Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu seitsemää itse-tekemisen ympäristöä, jotka tarjoavat työkaluja ja tietoa ’tekemisen, kokeilun ja korjaamisen’ kulttuuriin liittyen. Tarkastelu kohdistuu erityisesti tilojen ylläpitämisen vaatimiin tehtäviin ja neuvotteluihin, joihin yksilöt, yhteisöt ja instituutiot osallistuvat. Työssä käytetään etnografisia menetelmiä ja analysoidaan ilmiötä participatory design -tutkimussuunnan sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen näkökulmasta. Työ tuottaa tietoa ja osallistuu keskusteluun siitä, miten kansalaiset luovat, kokeilevat ja kehittävät kestävän kulutuksen puitteita.

Korostaessaan sitä, miten toimijat hankkivat resursseja, kiertävät materiaalisia rajoitteita ja liittoutuvat yhteensovittaakseen tarpeitaan ja mahdollisuuksia, väitöskirjatyö väittää toiminnan olevan suunnittelua, ylläpitoa ja ’jatkuvaa korjaamista’. Työn tulokset korostavat kekseliästä korjaavaa työtä, joka tapahtuu yksilöiden ja organisaatioiden välillä ja jota tarvitaan, jotta myös muut ihmiset voivat osallistua vaihtoehtoiseen tuotantoon ja kulutukseen. Väitöskirjatyö myös esittää, että nykymuotoinen participatory design -tutkimus voi saada vaikutteita tällaisesta kansalaisosallistumisesta, kekseliäisyydestä ja myös siitä huomaamattomasta työstä, jota aloitteentekijät ja ylläpitäjät joutuvat tekemään.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: