Tapahtumat

Väitös muotoilun alalta, FM Satu Lähteenoja

Väitös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, muotoilun laitokselta: Kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi voidaan käyttää uusia yhteissuunnittelun menetelmiä, jotka lisäävät hallinnon ja päättäjien ymmärrystä systeemisestä muutoksesta ja auttavat ajattelemaan kauemmas tulevaisuuteen
 Tulevaisuuspolkuja kuvaavat nuolet kulkevat kohti kestävän kehityksen tavoitteita.
Kuva: Annukka Mäkijärvi

Kestävyysmurroksen edistämiseen hallinnossa ja politiikassa tarvitaan tulevaisuusajattelua ja yhteissuunnittelua 

Isojen kestävyyshaasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisen, luontokadon pysäyttämisen ja eriarvoistumisen ratkaisemiseksi, tarvitaan nopeita politiikan ja hallinnon toimia, jotka samalla katsovat pidemmälle tulevaisuuteen. Nykyisessä poliittisessa keskustelussa kuitenkin korostuvat usein lyhyen aikavälin taloudelliset intressit. Kun katse on lähitulevaisuudessa, voi olla vaikea hahmottaa tulevaisuuden hintalappua, jos kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen ei panosteta nyt. 

Satu Lähteenojan väitöskirja “Advancing sustainability transformations – Co-design for sustainable development policies” käsittelee kestävän kehityksen politiikkaa ja sen edistämistä yhteissuunnittelun avulla niin kansallisella tasolla kuin kaupungeissa. Tulevaisuuteen suuntautuneita yhteissuunnittelun menetelmiä on kehitetty ja tutkittu, mutta ne ovat olleet enimmäkseen erillään virallisista politiikkaprosesseista. Lähteenoja kehitti väitöstutkimuksessaan eteenpäin murrosareena-menetelmää. Sen avulla ministeriöt, kaupungit ja polittiiset päättäjät voivat hahmottaa kestävään kehitykseen liittyviä systeemisiä muutoksia keskipitkällä, noin 10–15 vuoden aikavälillä. 

Menetelmää kehitettiin ja testattiin osana useita strategisia murrosprosesseja, kuten valtioneuvoston kanslian johtamaa kansallisen kestävän kehityksen strategian valmistelua. Strategia tähtää siihen, että Suomi saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) vuoteen 2030 mennessä. Strategiaa valmistelleet kestävän kehityksen toimikunnan jäsenet yhteiskehittivät positiivisia tulevaisuuskuvia ja keskipitkän aikavälin muutospolkuja. Tämän ansiosta he saivat paremman ymmärryksen monimutkaisista systeemisistä muutoksista sekä eri toimijoiden rooleista kestävyysmurroksessa. 

Tulokset osoittavat, että menetelmä voi tarjota tilan myös vaikeiden aiheiden, kuten eturistiriitojen, fasilitoiduille keskusteluille. Suomen kestävän kehityksen strategia nostaakin esille esimerkiksi talouden ja luontokadon torjunnan välisen ristiriidan, vaikka ei tarjoakaan siihen valmiita ratkaisuja. Tutkimus suosittelee tulevaisuuteen suuntaavien yhteissuunnittelun menetelmien integrointia osaksi kestävyysteemoihin liittyviä politiikkaprosesseja.

Väitöskirjan nimi: Advancing sustainability transformations – Co-design for sustainable development policies

Tohtoriopiskelija: Satu Lähteenoja
Vastaväittäjä: Professori Per Mickwitz, Lundin yliopisto
Kustos: Professori Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot

Email  [email protected]
Puhelin 0445002993

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Zoom-pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: