Tapahtumat

Väitös mikro- ja nanoelektroniikkasuunnittelun alalta, DI Olaitan Olabode

Väitöskirjan nimi on: Integrated Time-based Sensor Interface Circuits for Implant Applications
Picture of one of the fabricated chips in a QFN-48 package.

DI Olaitan Olabode väittelee 26.11.2021 klo 12 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella, salissa AS1, Maarintie 8, Espoo sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Integrated Time-based Sensor Interface Circuits for Implant Applications".

Vastaväittäjä: Prof. Tor Sverre Lande, University of Oslo, Norja
Kustos: Prof. Jussi Ryynänen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/64404193256
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Väitöskirjan nimi: Integroidut aikapohjaiset tarkkailurajapintapiirit istutesovelluksiin

Väestörakenteen vanhetessa oletetaan hermostollisten ja hermostoa rappeuttavien sairauksien, kuten epilepsian, skitsofrenian, dementian ja Parkinsonin taudin esiintyvyyden kasvavan väestössä. Tämän seurauksena tarve tutkia näitä sairauksia on kasvussa, jotta voidaan kehittää varhaisvaiheen diagnostiikkaa ja hoitoa.

Tämän työn tavoitteet ovat integroitujen istutteiden aikapohjaisten anturirajapintojen elektroniikan suunnittelussa. Integroitujen anturipintojen suunnittelu on haastavaa koska biolääketieteen sovelluksissa sekä käytettävivvä oleva tila että energia on rajoitettu.

Työssä toteutetut piirirakenteet hyödyntävät integroitujen teknologioiden kehitystä, mikä suosii erityisesti aikapohjaista signaaliprosessointia, matalia käyttöjännitteitä ja tähtää pieneen pinta-alaan. Työssä aivokemiallisen välittäjäaineen tuottama virta muunnetaan suunnitelluilla piireillä taajuudeksi, jonka jälkeen taajuus muunnetaan digitaaliseen esitysmuotoon. Näin saatu tulos seuraa virran muutoksia välittäjäaineessa tapahtuvien hapettumis- ja pelkistymisreaktioiden johdosta. Mitatut tulokset aikapohjaisesta anturipiiristä todentavat fysiologisesti mielekkään dopamiinipitoisuuden.

Työssä suunniteltujen piirien tuottaman tiedon perusteella voidaan hoitaa paremmin potilaan neurologisia-, fysiologisia- tai käytöshäiriöitä kuten addiktio tai masennus. Työssä suunniteltuja integroituja piirejä voidaan lisäksi hyödyntää erilaisissa istutteissa, joissa tarvitaan suurta tarkkuutta, koon mukaututavuutta, energiatehokkuutta sekä kustannustehokkuutta, kuten sydämen tahdistimet sekä puettavat ihmisen elintoimintoja mittaavat, tosiaikaiset terveyssovellukset.

Väittelijän yhteystiedot:

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: