Tapahtumat

Väitös mediatekniikan alalta, Henna Tahvanainen

Väitöskirjan nimi on "Analysis and perception of the seat-dip effect in concert halls"
CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Uutta tietoa katsomon vaikutuksesta konserttisalin akustiikkaan 

Väitöskirjassa “Analysis and perception of the seat-dip effect in concert halls” tutkittiin katsomovaimennuksen vaikutusta konserttisalin akustiikkaan hyödyntäen kuuntelukokeita sekä mittauksia konserttisaleissa sekä pienoismallissa.

Katsomovaimennus syntyy, kun suora ääni lavalta etenee konserttisalin katsomon penkkirivistön yli. Väitöksessä katsomovaimennusta tutkittiin laaja-alaisesti 12 konserttisalissa sekä yhden pienoismallin avulla. Katsomon penkkityypillä, lattian kaltevuudella ja konserttisalin muodolla havaittiin olevan vaikutusta katsomovaimennuksen syntyyn. Lisäksi väitöksessä selvennettiin, miten vaimennus muuttuu, kun jälkikaiunta kehittyy, eli kuuntelupisteeseen saapuu heijastuksia konserttisalin seinistä.

Aiemmin on ajateltu, että katsomovaimennus heikentää konserttisalin bassovastetta ja että se olisi kuultavissa ja sitä varten suunniteltu hyvin monimutkaisia katsomorakenteita. Väitöksessä tehdyt kuuntelukokeet kuitenkin osoittavat, että katsomovaimennuksen aiheuttamaan bassovajetta ei kuulla konserttisaleissa, joissa on riittävästi heijastuksia ja jälkikaiuntaa suoran äänen lisäksi. Tulokset korostavat heijastusten ja jälkikaiunnan merkitystä katsomovaimennuksen havaitsemisessa ja täten salin muodon merkitystä erityisesti matalille äänille.

Tutkimustuloksia voidaan soveltaa konserttisalien suunnittelussa. Hyvän bassovasteen saamiseksi konserttisalin muodon tulisi tuottaa paljon heijastuksia, sekä lisäksi katsomon lattian tulisi olla tasainen tai tasaisesti nouseva, ja katsomon penkkien alle tulisi jäädä ilmatilaa.

Vastaväittäjä: Dr. Eckhard Kahle, Kahle Acoustics, Belgia

Kustos: professori Tapio Lokki, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Signaalikäsittelyn ja akustiikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta sekä kampuksella. Linkki tilaisuuteen

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: