Tapahtumat

Väitös matematiikan alalta, DI Lauri Perkkiö

Sähkömoottoreiden rautahäviöiden simulointiin liittyviä laskennallisia ongelmia

Väitöskirjan nimi on "Computational Problems in Simulation of Electrical Machines"

Sähkökoneiden sähkömagneettisia ominaisuuksia sekä lämmönjohtavuutta tutkitaan usein numeerisesti elementtimenetelmän avulla. Tässä väitöskirjassa perehdytään erityisesti differentiaali-algebrallisen systeemin aikaintegrointimenetelmiin, Jiles-Atherton-hystereesimallin käyttöön elementtimenetelmän yhteydessä, ja sähkökoneen rautahäviön määrittämiseen lämpötilamittausten avulla siten, että kysymys muotoillaan inversio-ongelmana. Menetelmät laaditaan ja toteutetaan siten, että ne ovat laskennallisesti tarpeeksi tehokkaita realistiseen sähkökoneiden simulointiin.

Vastaväittäjä on professori Herbert De Gersem, Darmstadtin teknillinen yliopisto, Saksa

Kustos on professori Antti Hannukainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos.

Tohtorikoulutettavan yhteystiedot: Lauri Perkkiö, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, 0400620864, [email protected], Otakaari 1 F, huone M329

Elektroninen väitöskirja

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen: https://aalto.zoom.us/j/66525517038

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopasVäitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: