Tapahtumat

Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, maisema-arkkitehti Tiina Merikoski

Kestävien yhdyskuntien suunnittelukilpailut eivät tue monialaista yhteiskehittämistä tehokkaasti
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelu ovat monimutkaisia tehtäviä, joiden ratkomiseksi vaaditaan laajasti monialaista osaamista ja yhteistyötä. Ympäristön ja ilmastonmuutosten aiheuttamien haasteiden myötä nämä suunnittelutehtävät ovat entistäkin monimutkaisempia ja vaativampia. On paljon, mitä ei vielä edes ymmärretä kestävistä yhdyskunnista, ja uusia ratkaisuja ja innovaatioita tarvitaan.

Tässä työssä tarkastellaan arkkitehtuurikilpailuja työvälineenä kestävien yhdyskuntien suunnittelussa. Työn keskeinen havainto on se, että nykyiset kilpailukäytännöt osin rajoittavat sitä mitä kilpailun avulla voidaan ratkaista. Suunnittelukilpailut perustuvat pitkälti arkkitehdeille tuttuun visuaaliseen tiedontuottamisen perinteeseen, minkä vuoksi muiden alojen ammattilaisten on vaikea osallistua suunnittelutyöhön. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa muiden keskeisessä asemassa olevien asiantuntija-alojen tuottama tieto ei siten ole luettavissa tehdyistä suunnitelmista vaan jää kokonaissuunnitelmien ulkopuoliseksi aineistoksi. Tutkimuksen tuloksista saadaan kansainvälisestikin sovellettavaa tietoa siitä, mitä kilpailukäytännöiltä ja maankäytön suunnittelulta edellytetään kestävän kehityksen tavoitteiden valossa.

Vastaväittäjänä toimii professori, PhD Agatino Rizzo, Luleå University of Technologysta, Ruotsista.

Valvojana toimii professori Raine Mäntysalo rakennetun ympäristön laitokselta, Aalto-yliopistosta. 

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44189

Väittelijän yhteystiedot:
Tiina Merikoski 
p. 050 339 6163
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: