Tapahtumat

Väitös lavastuksen ja pukusuunnittelun alalta, TaM Tua Helve

Nykytanssiteosten pukusuunnittelu ammentaa taiteellisesta yhteistyöstä
Väitöskirjan tekijän nimi, työn otsikko sekä kuva Alpo Aaltokoski Companyn Pyörteitä-teoksesta, neljä tanssijaa Marja Uusitalon suunnittelemissa puvuissa (2011).
Costume design by Marja Uusitalo for Whirls (2011, choreography Alpo Aaltokoski). Photo Marko Mäkinen/Alpo Aaltokoski Company, modified from original. In the image, from left, Johanna Ikola, Jouni Majaniemi, Emmi Väisänen (in the back), Kaisa Launis.

TaM Tua Helve väittelee 9.12.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, elokuvataiteen laitoksella, salissa A1 (A123), Otakaari 1, Espoo ja etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Costume design and collaboration in Finnish contemporary dance in the early twenty-first century".

Vastaväittäjä: Prof. Astrid von Rosen, University of Gothenburg, Ruotsi
Kustos: Prof. Sofia Pantouvaki, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, elokuvataiteen laitos

Väitöstilaisuus järjestetään myös etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/67880901494
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Väitöskirjani tarkastelee nykytanssin pukusuunnittelua Suomessa 2000-luvulla. Neljästä vertaisarvioidusta artikkelista ja näiden yhteenvedosta koostuva tutkimukseni vastaa sekä kansainväliseen että kotimaiseen tarpeeseen lisätä ymmärrystä pukusuunnittelun monipuolisesta merkityksestä nykytanssiteoksissa erityisesti taiteellisen yhteistyön näkökulmasta. Taiteellisen yhteistyön lisäksi tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat luovat prosessit ja puvut osana esityskokonaisuutta. Tarkastelen näitä teemoja freelancer-tuotannoissa pukusuunnittelijan näkökulmasta.

Tutkimukseni tuottaa tietoa puvun aktiivisesta roolista nykytanssiteoksissa sekä määrittää olosuhteita, joissa pukusuunnittelija on teoksen aktiivinen toimija. Selvitän, millä tavoin erityyppisiä pukuja suunnitellaan ja kuinka yhteistyöprosessit ja teoksiin liittyvät muut, esimerkiksi tuotannolliset tekijät työhön vaikuttavat. Tässä merkitykselliseksi nousee ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja taiteellisen luomisprosessin limittyminen. Osoitan, että luottamukselliset yhteistyösuhteet pukusuunnittelijan ja koreografin välillä mahdollistavat suunnittelijalle taiteellista työskentelytilaa, joka tukee pukusuunnitteluprosessia esimerkiksi luoden pukusuunnittelijalle kokemuksia myönteisestä osallisuudesta teoksen kokonaisuuteen.

Lisäämällä tietoa pukusuunnittelijan ja koreografin välisestä yhteistyöstä tarjoan taiteellisten kumppanuuksien kehittämiseen myös käytännön työkaluja. Näissä korostuu myönteisen työskentelyilmapiirin edistäminen. Tällä osa-alueella tutkimustulokset ovat laajennettavissa muiden esittävien taiteiden ja luovien alojen yhteistyöperustaisten prosessien tarkasteluun. Lisäksi tutkitut tapaukset osoittavat pukuilmaisun laaja-alaisuuden sekä jokaiseen pukuun liittyvän ajatustyön, oli pukusuunnittelu sitten ulkoasultaan riisuttua tai visuaalisesti yltäkylläistä, abstrahoitua tai arkisten vaatekappaleiden käyttöön perustuvaa. Kuten väitöskirjassani esitän, arkivaatteisiin perustuvan pukusuunnittelun vivahteiden ja suunnittelijan käsitteellisen työn laajuuden tunnistaminen on usein puutteellista. Pukusuunnittelun alueella tutkimukseni tuo siten merkittävää lisätietoa paitsi nykytanssituotannoista pukusuunnittelijan työympäristönä, myös pukujen ilmaisullisesta skaalasta näissä teoksissa. Tämä tieto hyödyttää myös tanssin ammattilaisia, niin tutkijoita kuin taiteilijoita.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: