Tapahtumat

Väitös lavastuksen ja pukusuunnittelun alalta, MA Michail Kouratoras

Väitöskirjan nimi on: Digital dramaturgy: interactive fiction video games as cyborg theatre of cruelty and ethical choice-making
Boy with VR headset.
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels (digitally edited by the author)

MA Michail Kouratoras väittelee 11.3.2022 klo 16:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Digital dramaturgy: interactive fiction video games as cyborg theatre of cruelty and ethical choice-making".

Vastaväittäjä: Prof. Michael Nitsche, Georgia Institute of Technology, Yhdysvallat
Kustos: Prof. Susanna Helke, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65757138952
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Interaktiiviset fiktiovideopelit (IF) on teatterimuoto monen pelitutkijan mukaan. Vuosikymmen sitten, multimediaperformanssia tutkiva teoreetikko Jennifer Parker-Starbuck (2011) esitteli käsitteen kyborgiteatteri käsitelläkseen teknologian suurta osallisuutta digitaalisessa esityksessä. Teknologian yhdistyessä kehoon muodostuu hybridinen performatiivinen ykseys (kyborgi).

Miten valtavirta-IF liittyy teatteriesitykseen ja kyborgiteatteriin? Mikä teoreettinen perusta koskee teknologian ja ihmisyyden vuorovaikutusta sellaisessa teatterimuodossa? Miten julmuus, joka on usein ominaista valtavirta-IF:in tuotannolle, liittyy pelattavaan draamaesitykseen? Miten eettisvalintoja tekevä pelattavuus, sellaisena kuin se esiintyy nyky-IF:ssä, kehittää draamaesitystä?

Tämä kokooma-artikkeliväitöskirja tutkii julmuuteen pohjautuvaa ja eettisiin dilemmoihin pohjautuvaa IF:iä kyborgiteatterina, edistäen Parker-Starbuckin formulaatiota digitaalisesta, teknologisoituvien kehojen hybridisoidusta esityksestä keskittyen avatar-, 3D IF:iin, koska se tuo kolmiulotteisen, toiminnallisesti navigoitavan digitaalisen tilan virtuaaliteatterille. Tutkimus soveltaa postfenomenologiaa ymmärtääkseen pelaajan ja peliteknologian keskinäisiä teknosomaattisia esityssuhteita, jotka luovat kyborgin ja kyborgiteatterin kehyksen. Postfenomenologian käsitteet ovat olennainen teoriapohja selittämään kyborgimuodostumia. Teatterin historiallinen avantgarde ja myöhempi uusavantgarde tukevat tutkimusta, jonka kohteena on teatterin interaktionismi, antimimeettisyys, julmuuden ja eettisten valintojen draamafunktio IF-pelaamisessa. Tutkimus vertailee IF-genreihin Artaudin julmuuden teatteria ja futuristien teatteria sekä Sartren eksistentialismia. Väitöskirjan tavoite on myötävaikuttaa esitystaiteen ja videopelien monitieteiseen akateemiseen tutkimusalaan ja piirtää teoriakehys kyborgiteatterin taiteelliselle jatkotutkimukselle peliteknologioiden kautta. Tätä ehdotetaan metodologisesti avoimeksi tutkimussuunnaksi koskien teatterikokeiluja IF- ja VR-pelaamisessa sisältäen myös metodologioita esittävistä taiteista, HCI:stä ja kognitiotieteistä. Lopullisena päämääränä on edistää digitaalisen dramaturgian luovaa tutkimista ja kehittää hybridisiä ja interaktiivisia draamakompositioita kyborgiteatterille.

Väittelijän yhteystiedot:

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: