Tapahtumat

Väitös konetekniikan alalta, KTT Seppo Hauta-aho 

Uusi rautatiekisko nopeiden junayhteyksien mahdollistajana.

Kauppatieteiden tohtori Seppo Hauta-aho väittelee 29.5.2019 kello 12.00 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Kiskopalkin valmistusmenetelmä magneetti- ja nopean junan sovelluksiin. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Guidance beam manufacturing method for maglev- and high-speed train applications. Väitöksen ala on konetekniikka. 

Väitöstyössä kehitettiin jatkuva teräksinen rautatiesiltapalkki, jossa ei käytetä lainkaan ratapölkkyjä tai tavanomaista kivimurskepengertä tukirakenteena. Kyse on Suomessa kehitetystä uudesta teknologiasta ja innovaatiosta, jota voidaan hyödyntää muun muassa niin sanotun tunnin junan kehittämisessä tai rakennettaessa nopeampia junayhteyksiä, kuin mitä perinteiset ratarakenteet kestävät. 

Sekä Suomessa että kansainvälisesti perinteisten rautatierakenteen käyttö on rajallista tilanteessa, jota varten niitä ei ole aikoinaan suunniteltu. Nopeiden junien aiheuttamat suuret voimat ja kasvavat tavarakuormat asettavat kokonaan uudenlaisia vaatimuksia rautateiden tukirakenteille. 

Väitöstyössä tutkittu ongelma liittyy juuri edellä mainittuun ja tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uudenlainen teräspalkin rakenne, joka täyttää tiukat vaatimukset ja, joka voidaan valmistaa taloudellisesti.

Tutkimuksen tuloksena kehitettiin kolmiuumainen erittäin lujarakenteinen uusi rautatiekiskopalkki, jota voidaan valmistaa kustannustehokkaasti ja tehdasympäristössä. Tutkimuksessa kehitetty uusi valmistusmenetelmä käyttää jatkuvaa energiantuonnin mittausta sekä valvoo ja tallentaa yksilökohtaisesti rautatiekiskopalkin valmistuksen tiedot. Järjestelmää voidaan hyödyntää laajasti teräsrakentamisen sovellutuksissa, kuten rautateissä, silloissa ja laivoissa.         

Vastaväittäjä: Professori Jussi Sopanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Valvoja: Professori Kari Tammi, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikka

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8509-8

Väittelijän yhteystiedot: Seppo Hauta-aho, puh. 0400 459 447, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu