Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI Karoliina Rajakallio

Yritysten ansaintamalleilla on keskeinen merkitys rakennetun ympäristön uudistumisessa
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Rakennusalalla on keskeinen rooli globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hallinnassa. Lisäksi alalla on pitkään ollut merkittäviä tuottavuus- sekä laatuongelmia. Huolimatta ongelmien tunnistamisesta, on ratkaisuja näihin kuitenkin kehitetty alalla suhteellisen vähän ja hitaasti. Väitöskirja tutki keinoja parantaa uusien innovaatioiden syntyä rakennetun ympäristön toimialalla. Yhtenä työkaluna väitöskirja tutki liiketoimintaekosysteemikonseptin soveltamista hankkeissa lyhytkestoisen projektiajattelun sijaan. Tutkimuksen tulokset täydentävät olemassa olevia verkostojohtamisen teorioita. Alan yrityksille väitöskirja tarjoaa konkreettisia suosituksia, joiden avulla parantaa yritysten innovaatiotoimintaa.

Tutkimuksessa havaittiin yritysten vakiintuneiden ansaintamallien ja riskinottokyvyn olevan keskeisessä roolissa yritysten välisen yhteistyön onnistumisessa. Mikäli yritysten ansaintamallit eivät ole keskenään yhteensopivia, on yhteistyön tavoitteita vaikea saavuttaa. Totuttujen ansaintamekanismien muuttaminen erittäin vaikeaa esimerkiksi sopimusrakenteita muuttamalla. Erityisesti julkisen sektorin toimijoilla on tässä suuria haasteita.

Lisäksi väitöskirja toteaa, että rakennetun ympäristön toimialalla tulisi siirtyä yhä enemmän projektiajattelusta liiketoimintaekosysteemi- ja liiketoimintamalli – perusteiseen ajatteluun sekä tarjoaa konkreettisia malleja tähän. Tutkimuksessa käytetyt ekosysteemi- ja liiketoimintamallit mahdollistavat rakennetun ympäristön verkostojen johtamisen uudella tavalla huomioimalla sekä rakentamisen että käytön ajan näkökulman.

Vastaväittäjänä toimii professori, TkT, Miia Martinsuo, Tampereen Yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Kustoksena toimii professori Seppo Junnila Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta.

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot:
Karoliina Rajakallio
PL 55250, 00099 Helsingin kaupunki
p. 0400477561 
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: