Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI Eero Valtonen

Kannattaako aktiivinen maapolitiikka?

Diplomi-insinööri Eero Valtonen väittelee 17.5.2019 kello 12.00 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Aktiivinen maapolitiikka kunnallisten tavoitteiden edistäjänä. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Promotion of local public objectives with public land development - Is it effective? Väitöksen ala on kiinteistötalous: kiinteistökehitys ja maapolitiikka

Suomessa on enemmän sääntö kuin poikkeus laatia ensimmäiset asemakaavat kunnan omistamalle maalle ja myydä kaavoitetut tontit rakennusliikkeille infrastruktuuri-investointien rahoittamiseksi. Väitöskirjassa on tutkittu tämän aktiivisen maapolitiikan nimellä tunnetun menetelmän tehokkuutta erilaisten julkisen sektorin tavoitteiden näkökulmista.

Tulokset antavat ymmärtää, että vahvimmin aktiivista maapolitiikkaa voidaan perustella laatutavoitteiden turvaamisella sekä maan arvonnousun leikkaamisella yksityisiltä maanomistajilta yhteiskunnalle. Näiden etujen vastapainoksi kunta joutuu hyväksymään mittavan taloudellisen riskinoton. Väitöskirjan tulosten perusteella näiden riskien hallinta on erittäin haastavaa taloudellisen laskusuhdanteen yllättäessä.

Taloudellisten riskien lisäksi päänvaivaa aiheuttaa maanomistajien oikeudenmukaisen kohtelun turvaaminen aktiivisen maapolitiikan ollessa kunnan keinovalikoimassa. Väitöskirjan tulokset korostavat pitkäjänteisten maapoliittisten linjausten merkitystä maanomistajien oikeudenmukaisessa kohtelussa. Tarve vaikuttaa erityisen merkittävältä suomalaisessa järjestelmässä, jossa kunnilla on varsin kattavat oikeudet hankkia maata vapaaehtoisten kauppojen lisäksi myös pakkolunastuksella. Pitkäjänteisten maapoliittisten linjausten turvaaminen voi kuitenkin olla haastavaa vaalikausien ollessa verrattain lyhyitä aluekehittämisen näkökulmasta.

Vastaväittäjä: Associate professori Thomas Hartmann, Wageningen University & Research, Alankomaat

Valvoja: Apulaisprofessori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8490-9

Väittelijän yhteystiedot: Eero Valtonen, puh. 040 743 7015, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: