Tapahtumat

Väitös kehittyneiden materiaalien ja fotoniikan alalta, M.Sc. Yadong Wang

Väitöskirjan nimi on: Transient Nonlinear Optics of Two-Dimensional Layered Materials

M.Sc. Yadong Wang väittelee 4.3.2022 klo 12.15 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Transient Nonlinear Optics of Two-Dimensional Layered Materials".

Vastaväittäjä: Prof. Nathalie Vermeulen, Vrije Universiteit Brussel, Belgia
Kustos: Prof. Zhipei Sun, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/64945801659
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Ensimmäisen raportoidun taajuuden kahdennuksen jälkeen vuonna 1961 (Phys. Rev. Lett. 1961, 7, (4), 118-119), taajuuden monikertojen luonti on ollut yhä tärkeämmässä roolissa erilaisissa teknologioissa erityisesti modernissa tietoyhteiskunnassamme. Näitä epälineaarisia optisia prosesseja on hyödynnetty laajasti useissa tärkeissä sovelluksissa, kuten koherentin valon tuottamisessa, kiteiden karakterisoinnissa, biokuvauksessa ja spektroskopiassa. Epälineaarisilla optisilla prosesseilla on kuitenkin normaalisti suhteellisen alhainen hyötysuhde erityisesti taajuuden korkeampien kertalukujen luonnin osalta. Siksi taajuuden monikertojen tehokkuuden vahvistaminen ja kontrollointi on tärkeää monille epälineaarisen optiikan sovelluksille.

Viimeaikainen kaksiulotteisten (2D) materiaalien löytö ja kehitys tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia epälineaariselle optiikalle nanofotoniikassa ja -elektroniikassa. 2D-materiaalit, kuten grafeeni, siirtymämetalli-dikalkogeenit ovat osoittaneet erinomaisia säädettäviä lineaarisia ja epälineaarisia optisia ominaisuuksia vain yhden atomikerroksen paksuudella.

Tämä opinnäytetyö tutkii transientteja lineaarisia ja epälineaarisia optisia prosesseja 2D-materiaaleissa ja epälineaaristen optisten vasteiden kontrollointia ja tehostusta. Epälineaaristen optisten vasteiden täysin optinen modulaatio on saavutettu korkealla, jopa 90 %:n modulaatiosyvyydellä ja ~600 fs:n nopeudella. Tuloksemme osoittavat, että taajuuden monikertojen luonnit, mukaan lukien taajuuden kahdennus, kolmennus ja korkeampien kertalukujen luonti, ovat erittäin herkkiä kirkkaiden ja tummien eksitonien värähtelyvoimakkuudelle. Tämä osoittaa, että 2D-materiaalit ovat lupaavia aktiivisille epälineaarisille optisille sovelluksille. Samalla vahvistamme laajakaistaisten staattisten ja transienttien epälineaaristen optisten prosessien käytön 2D-materiaalien kirkkaiden ja tummien eksitonien tutkimiseen, mikä tarjoaa potentiaalisen alustan yksikerroksisten puolijohteiden ja niiden heterorakenteiden karakterisointiin.

Väittelijän yhteystiedot:

Email [email protected]
Mobile 0465253345
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: