Tapahtumat

Väitös käytettävyystutkimuksen alalta, DI Katrine Mahlamäki

Väitöskirjan nimi on "Impact of user experience on the quality of manually collected maintenance data"
CS_defence photo by Matti Ahlgren

Teollisten huoltopalveluiden tuottaminen vaatii tietoa tehdyistä huoltotoimenpiteistä. Tämä tieto kirjataan tyypillisesti käsin huollon tietojärjestelmiin. Tiedon laatu näissä järjestelmissä vaihtelee ja tämän työn tarkoituksena oli tutkia miten järjestelmän käyttäjäkokemus vaikuttaa kerätyn tiedon laatuun. Tutkimuksessa seurattiin huoltotoimintaa käytännössä ja selvitettiin ketkä tietoa keräävät ja miten sitä kerätään. Hyvänlaatuista tietoa tuottavien yksiköiden toimintaa verrattiin yksiköihin, joiden tuottaman tiedon laadussa oli puutteita. Lopuksi tutkittiin miten sosiaalinen vuorovaikutus ja järjestelmän hyödyllisyys vaikuttavat tiedonkeruuseen.

Tutkimuksessa todettiin, että tiedonkeruu on osa sosioteknistä kokonaisuutta ja siihen vaikuttavat monet teknologiset, organisatoriset ja ihmislähtöiset seikat. Näiden seikkojen arviointia varten luotiin kriteeristö, jota voidaan käyttää tiedonkeruun kehittämisessä. Sosiaalinen vuorovaikutus, esimiesten tuki ja järjestelmän koettu hyödyllisyys tukivat kaikki hyvälaatuisen tiedon keruuta. Näistä merkittävin oli sosiaalinen vuorovaikutus. Tiedon laatua parantavien hankkeiden olisi hyvä huomioida tämä tekemällä tiedon kerääjien ja tiedon käyttäjien välinen vuorovaikutus näkyväksi järjestelmän käyttöliittymässä.

Vastaväittäjä: professori Jayantha Prasanna Liyanage, University of Stavanger, Norja

Kustos: professori Marko Nieminen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden (Zoom) kautta. Linkki väitökseen

Zoom-pikaopas (aalto.fi)

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (aaltodoc.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: