Tapahtumat

Väitös geoinformatiikan alalta, DI Jere Kaivosoja

Paikkatiedon epävarmuus täsmäviljelyssä.
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Täsmäviljelyssä pyritään optimoimaan tuotantopanokset peltolohkon sisällä siten, että saadaan paras mahdollinen sato. Näin voidaan teoriassa parantaa maatalouden kannattavuutta sekä tuottavuutta vähentäen samalla ympäristöpäästöjä. Usein täsmäviljelyn hyöty kuitenkin katoaa työtehtävän epävarmuuteen. Tässä väitöskirjassa tutkittiin täsmäviljelyyn liittyvien paikkatietojen epävarmuutta soveltamalla paikkatiedon laadun mittaamisen standardeja tapaustutkimuksiin. Peltotyötehtävän tarkkuus oli kokonaisuudessaan noin 61 % arvioidusta optimitasosta. Pellolla tehtiin tarpeetonta päällekkäistä työtä noin 10 % ajolinjoista johtuen, siitä GPS-pohjaisten ohjausavustimien avulla voidaan vähentää noin puolet. Drooni- ja satelliittipohjaisiin kaukokartoitusmenetelmiin sekä peltolohkon historiatietoihin perustuvissa työtehtä-väsuunnitelmissa oli 22 % vaihtelua, vaikka mukana oli viljelyasiantuntemusta. Karttamuotoisen työtehtävän muuntaminen työkoneelle optimoiduksi lisäsi epätarkkuutta. Työtehtävään käytetyn aineiston ja peltotyön ajankohdan merkitys vaihtelivat suuresti. Suomalaisten tutkimuslohkojen viralliset pinta-alat olivat 3 % suurempia kuin todelliset viljelyalat. Yksittäisen täsmäviljelytoimenpiteen kannattavuudeksi ilman investointikustannuksia laskettiin keskimäärin noin 31 €/ha, mikä on vain 23 % ideaalista tilanteesta, jossa paikkatiedon laatuun ei liittyisi epävarmuutta.

Väitöskirja antaa konkreettisia tuloksia viljelysuunnittelusta ja sen lopputuloksista paikkatiedon näkökulmasta, jolloin täsmäviljelyn jatkokehitystarpeita voidaan suhteuttaa ja suunnitella jatkossa tehokkaammin. Tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti parempaa reagointikykyä olosuhdemuutoksiin. Väitös yhdistää geoinformatiikan tutkimusmenetelmiä maatalouden sovelluskenttään uudella tavalla.

Vastaväittäjä: Dr. Michael Nørremark, Aarhusin yliopistosta, Tanskasta.

Valvoja: professori Kirsi Virrantaus Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. 

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot:

Jere Kaivosoja 
Luonnonvarakeskus, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
p. 029 532 6199
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4) viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu