Tapahtumat

Väitös geoinformatiikan alalta, DI Jenni Attila

Satelliittihavainnot Suomen rannikon vesialueiden tilan seurannassa
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Väitöskirjassa selvitettiin satelliittihavaintojen käyttökelpoisuutta Suomen rannikon vesialueiden tilan seurannassa. Vedenlaatua arvioitaessa määritetään esimerkiksi miten paljon vedessä on levää tai miten sameaa vesi on. Työssä keskityttiin erityisesti levän määrää kuvaavan a-klorofyllin määritysmenetelmien valintaan sekä siihen, mikä tulosten tarkkuus on Suomen rannikkovesissä. Lisäksi tarkasteltiin veden sameuden ja humuksen määrän ja näkösyvyyden arvioimiseen soveltuvia menetelmiä. Satelliittihavainnoista voidaan arvioida vedenlaatua erittäin hyvällä alueellisella ja ajallisella kattavuudella sekä hyvällä tarkkuudella vertailuaineistoihin nähden. Työssä tarkasteltiin satelliittihavaintojen hyödyllisyyttä Suomen rannikolla erityisesti Euroopan Unionin (EU) vesipuitedirektiivin (VPD) ja lisäksi Suomenlahden avomerialueen tila-arvion tarpeisiin. Kaukokartoitusmenetelmiä verrattiin ympäristöhallinnon seuranta-asemilta kerättyihin vesinäytteisiin. Lisäksi menetelmiä verrattiin jatkuvasti vedenlaadun vaihtelua mittaaviin läpivirtamittausaineistoihin rannikolla järjestetyissä mittauskampanjoissa ja kauppalaivoille asennetun Alg@line-järjestelmän laitteilla. Satelliittihavaintoja voidaan hyödyntää kattavasti Suomen rannikkovesien ja avomerialueiden seurannassa ja tila-arvioissa jatkossa. Havainnoista on apua seurannassa erityisesti alueilla, joilla muita havaintoja tehdään vähän, kuten osalla ulommista rannikkoalueista ja avomerialueilla. Menetelmäkehitys antoi hyvän pohjan EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliittisarjojen havaintojen hyödyntämiseen. Näille satelliittisarjoille on taattu jatko vuoteen 2030 asti.

Vastaväittäjänä toimii Dr. Daniel Odermatt, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technologysta, Sveitsistä. 

Valvojana toimii professori Miina Rautiainen Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. 

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41397 

Väittelijän yhteystiedot:
Jenni Attila
Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki
p.+358 295 251 078
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: