Tapahtumat

Väitös epäorgaaninen materiaalikemian alalta, M.Sc. (Tech.) Elisabeth Albrecht

Väitös Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta, kemian ja materiaalitieteen laitokselta
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjan nimi: Structural Principles of A-site ordered double perovskites: ferroelectric CaMnTi2O6 as a model system

Tohtoriopiskelija: M.Sc. (Tech.) Elisabeth Albrecht
Vastaväittäjä: professori emeritus Markku Leskelä, Helsingin yliopisto
Kustos: professori Antti Karttunen, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, kemian ja materiaalitieteen laitos

A-paikan mukaan järjestäytyneiden kaksoisperovskiittien rakenne esimerkkinä CaMnTi2O6

Perovskiittioksidikeraamit ovat yksiä monipuolisimmistakiteisistä materiaaleista. Niitä on tutkittu paljon ja silti niissä on vielä paljon tutkittavaksi. Perovskiittien säädeltävyys tekee niistä suotuisia materiaalikohtaiselle hienosäädölle, jolloin tiettyjä ominaisuuksia voidaan optimoida. Kiinnostavimpia ominaisuuksia perovskiitti-materiaaleilla ovat ferromagneettisuus, pietso-, ferro- ja pyrosähköisyys,moniferrroisuus, sähkönjohtavuus, suprajohtavuus ja lämpöön ja optisiin ominaisuuksiin liittyvät piirteet.
Kiteisten materiaalien kiderakenteen muokkaus ja analysointi kokeellisesti on merkittävä osa kiinteiden epäorgaanisten aineiden kemiaa ja materiaalitieteitä. Laskennallisia menetelmiä puolestaan voidaan käyttää ennustamaan kiderakenteita ennen synteesiä ja auttamaan syntetisoitujen materiaalien tulosten analysoinnissa. Laskennallisten ja kokeellisten menetelmien yhdistäminen on yhä yleisempää ja se parantaa tutkimuksen tieteellistä arvoa.
Väitöskirjassa lähestytään A-paikan mukaan järjestäytyneitä kaksoisperovskiitteja, niiden muodostumista ja rakenteen ennustamista laskennallisesti. Lisäksi yhdisteen Ca2-xMnxTi2O6 rakennetta on tutkittu kokeellisesti ja muutosta x:n määrässä, sillä yhdsite voisi olla vaihtoehto nykyisille lyijyä sisältäville haitallisille ferrosähköisille yhdisteille.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä)
Yhteystiedot:
M.Sc. (Tech.) Elisabeth Albrecht
[email protected] 

Kemian tekniikan korkeakoulun väitöskirjat

Zoom pikaopas
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: