Tapahtumat

Väitös elektroniikan integoinnin ja luotettavuuden alalta, DI Elsi Verrinder

Väitöskirjan nimi on: Carbon-based hybrid nanomaterials for electrochemical detection of opioids
Press release figure Verrinder

DI Elsi Verrinder väittelee perjantaina 7.5.2021 klo 12 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, sähkötekniikan ja automaation laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Carbon-based hybrid nanomaterials for electrochemical detection of opioids".

Vastaväittäjä: Prof. Frank Marken, University of Bath, United Kingdom
Vastuuprofessori: Prof. Tomi Laurila, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan ja automaation laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti:
https://aalto.zoom.us/j/61708911265
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Opioidien liikakäyttö on johtanut maailmanlaajuiseen opioidikriisiin, ja tähän ovat nyt heränneet sekä lääkärit että terveysjärjestöt ympäri maailman. Viime vuosikymmeninä opioidien käyttö on kasvanut huomattavasti ja niinpä myös niistä aiheutuvat haittavaikutukset ja yliannostuskuolemat ovat yleistyneet. Vuonna 2016 opioidiyliannostuksen arvioitiin aiheuttaneen jopa 86 000 kuolemaa maailmassa.

Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä, joita käytetään potilastyössä vaikean ja keskivaikean kivun hoidossa. Opioidit ovat kuitenkin myös vahvasti riippuvuutta aiheuttavia, ja jos niistä ei annostella oikein tai niiden käyttöä ei valvota, voivat ne johtaa yliannostukseen ja jopa kuolemaan. Yksinkertainen ja nopea keino opioidien veripitoisuuden seuraamiseksi mahdollistaisi annostusten yksilöimisen ja helpottaisi diagnosointia epäillyissä yliannostustapauksissa. Tällä hetkellä tällaista ei kuitenkaan ole olemassa laitetta, jolla voitaisiin seurata veren opioidipitoisuutta vierimittauksena.

Tässä työssä kehitimme hiilinanomateriaalipohjaisia sähkökemiallisia antureita, joilla voitaisiin mitata opioidipitoisuuksia biologisista näytteistä. Yhdistimme hiilinanomateriaalien sekä ohuiden polymeerikalvojen ominaisuudet ja valmistimme kertakäyttöisiä antureita opioidipitoisuuksien nopeaa ja yksinkertaista mittaamista varten. Näillä antureilla mittasimme useaa eri opioidia kliinisesti merkityksellisillä pitoisuuksilla suolaliuoksessa sekä kevyesti laimennetussa plasmassa. Onnistuimme myös määrittämään pieniä pitoisuuksia morfiinia täysin käsittelemättömässä ja laimentamattomassa sormenpäästä otetussa kokoverinäytteessä. Tulevaisuudessa nämä anturit voisivat mahdollistaa opioidien annostelun yksilöimisen ja sitä kautta lisätä potilashoidon tarkkuutta ja turvallisuutta.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: