Tapahtumat

Väitös biotekniikan alalta, DI Sami Havukainen

Väitös Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta, biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjan nimi: Sugar transport in Trichoderma reesei

Tohtoriopiskelija: DI Sami Havukainen
Vastaväittäjä: professori Matthias G. Steiger, Vienna University of Technology, Itävalta
Kustos: professori Alexander Frey, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Sokerien kuljetus Trichoderma reesei -homeessa

Sienten eliökunta on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, vaikka emme sitä tiedostaisikaan. Harva tietää, että joitain tämän eliökunnan edustajia käytetään bioteknisen teollisuuden työjuhtina, joiden avulla tuotetaan elintarvikkeita, lääkeaineita ja monia muita tuotteita. Yksi bioteknisen teollisuuden tärkeimmistä sienilajeista on home Trichoderma reesei. Sillä tuotetaan esimerkiksi lignoselluloosabiomassaa hajottavia entsyymejä, joita voidaan käyttää biopolttoaineiden valmistusprosesseissa. Näitä entsyymejä ja niiden tuottotasojen parantamista on tutkittu paljon. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten T. reesei kuljettaa biomassasta entsyymien avulla vapautetut sokerit solun sisälle. Sokereiden kuljettamiseksi solukalvon läpi tarvitaan erityisiä kuljetusproteiineja. Vaikka T. reesei ¬-homeen genomin on ennustettu koodaavan monia tämäntyyppisiä proteiineja, on niistä tutkittu kirjallisuudessa vain muutamaa. Koska sokerit vaikuttavat entsyymien tuotannon säätelyyn, niiden kuljetusprosesseja muokkaamalla voitaisiin mahdollisesti parantaa entsyymien tuotantoa ja siten esimerkiksi vähentää biopolttoaineiden tuotantokustannuksia.
Tämän työn tavoitteena oli karakterisoida T. reesei -homeen tärkeimmät sokerinkuljetusproteiinit. Proteiineja tutkittiin ilmentämällä niitä Saccharomyces cerevisiae -hiivassa ja Xenopus laevis -sammakon oosyyteissä. Näiden keinojen avulla pystyimme tutkimaan useampaa T. reesei -homeen sokerinkuljetusproteiinia, mukaan lukien kolmea, joita ei ollut aiemmin löydetty. Pystyimme muun muassa osoittamaan, että CRT1-proteiini, jolla on tärkeä rooli entsyymien tuotannossa, toimii myös sokerien kuljetuksessa. Vaikka homeiden sokerinkuljetusproteiineja on ilmennetty vain harvoin X. laevis -sammakon oosyyteissä, meidän kokeemme osoittavat, että ne soveltuvat tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Saadut tulokset sisältävät paljon uutta tietoa T. reesei -homeen sokerinkuljetusproteiineista, ja uskomme että ne tulevat toimimaan pohjana monille uusille tutkimuksille.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä)
Yhteystiedot:
Diplomi-insinööri Sami Havukainen
[email protected] 

Kemian tekniikan korkeakoulun väitöskirjat

Zoom pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: