Tapahtumat

Väitös bioelektroniikan ja laitetekniikan alalta, M.Sc. Marco Soldati

Väitöskirjan nimi on: Characterization of open issues in low-frequency computational dosimetry

M.Sc. Marco Soldati väittelee perjantaina 11.6.2021 klo 12:00 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, sähkötekniikan ja automaation laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Characterization of open issues in low-frequency computational dosimetry".

Vastaväittäjä: Prof. Theodoros Samaras, Aristotle University of Thessaloniki, Kreikka
Vastuuprofessori: Prof. Ilkka Laakso, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan ja automaation laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/61163441113
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Ihmisten altistuminen sähkömagneettisille kentille on aina ollut yleinen huolenaihe. Matalataajuusalueella (1 Hz - 10 MHz) tärkeimpinä sähkömagneettisten kenttien haitallisina terveysvaikutuksina pidetään synaptisen aktiivisuuden muutoksia aivoissa ja silmän verkkokalvolla sekä virittyvien solujen, esimerkiksi hermo- ja lihassolujen, aktivoitumista. Mahdollisten riskien ehkäisemiseksi kaksi kansainvälistä organisaatiota, ICNIRP (International Committee on Electromagnetic Safety) ja IEEE ICES (Institute of Electrical and Electronics Engineers International Committee on Electromagnetic Safety), ovat asettaneet altistumisrajat ihmisten suojelulle.

Näitä altistumisrajoja määritettäessä on käytetty suurta turvamarginaalia, jotta otetaan huomioon useat epävarmuustekijät. Tämän seurauksena nykyiset altistumisrajat ovat tarkoituksellisesti konservatiivisia. Tämän työn päätavoitteena oli vähentää altistumisen arvioinnin epävarmuutta, ja tarkoituksena oli tuottaa määrällistä tietoa, josta on hyötyä, kun määritetään hyväksyttävälle ihmisaltistukselle raja-arvoja, jotka eivät ole liiallisen konservatiivisia.

Uusimpia menetelmiä, jotka perustuvat fysiologisiin mittauksiin transkraniaalisissa magneettistimulaatiokokeissa, korkean resoluution anatomisia malleihin, yksilöllisiin sähkökenttäsimulaatioihin ja biologisiin aksonimalleihin, käytettiin tutkimaan avoimia kysymyksiä, joita on ihmisten altistumisen arvioinnissa matalataajuisille sähkömagneettisille kentille. Saadut tulokset ovat hyödyllisiä arvioitaessa ja valittaessa sopivia turvallisuuskertoimia, joiden avulla voidaan määrittää altistumisrajoja, jotka tarjoavat riittävän suojan koko väestölle. Lisäksi tulokset muodostavat vankan perustan nykyisten kansainvälisten altistumisstandardien ja -ohjeiden tarkistamiselle ja yhdenmukaistamiselle.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelin 0406471377
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: