Tapahtumat

Väitös arkkitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimuksen alalta, maisema-arkkitehti Maria Jaakkola

Väitöskirjan nimi on: Understanding Green Urban Landscape - A Phenomenological Approach
Kuva on abstrakti esitys tutkimuksen teemoista. Sinivihreiden jatkumoiden välissä on Dis-performanssihahmon väri. (Jatkumot symboloivat viheralueketjuja ja Dis on tutkija itse ja samalla yksi tutkimusmetodeista). Takana häilyy tutkimuksen antroposentrinen luontosuhde, koska tavoitteena on myötävaikuttaa ihmisen ja luonnon muodostaman kokonaisuuden ymmärtämiseen, kuitenkin ihmisen kokemuksen kautta.

Maisema-arkkit. Maria Jaakkola väittelee 15.10.2021 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, arkkitehtuurin laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Understanding Green Urban Landscape - A Phenomenological Approach".

Vastaväittäjä: Prof. John Wylie, University of Exeter, UK
Kustos: Prof. Ranja Hautamäki, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65900972823
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Maisema-arkkitehti ja kuvataiteilija Maria Rosina Jaakkolan väitöstutkimus rakentaa yhteyksiä fenomenologisen filosofian ja maisema-arkkitehtuurin välille, hyödyntäen eri aloille ominaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Vihreää kaupunkimaisemaa tarkastellaan monikerroksisena ja dynaamisena ilmiönä, käyttäen tapausesimerkkeinä Bostonin ja Helsingin tunnettuja viheraluekokonaisuuksia. Erilaiset narratiivit eli tarinat paikkasidonnaisesta performanssista ja lyhytelokuvasta aina viheraluekokemuksia avaavaan karttapohjaiseen asukaskyselyyn valaisevat maisemaa eri näkökulmista.

Tutkimus esittelee uuden tavan tarkastella kaupunkimaisemaa; fenomenologialähtöisen maiseman analyysikehikon, jossa maiseman näkymättömätkin ulottuvuudet muuttuvat näkyviksi. Kehikko ottaa huomioon paitsi ilmeisen ja aistein havaittavan maisemassa, myös maisemaan kytkeytyvät muistot ja merkitykset – sekä näitä välittävät elementit kuten esitystavat. Näkymätöntä rakennetta näkyvän alla ovat myös maiseman syntyprosessit, suunnittelijoiden kirjoituksissaan ilmaisemista tavoitteista ja pyrkimyksistä luonto- ja kulttuuripohjaisiin prosesseihin kuten kasvuun ja rapistumiseen, jotka ovat muovanneet ja edelleen muovaavat maisemaa.

Lähestymistapa on teorialähtöinen mutta käytännönläheinen ja korostaa vihreän kaupunkimaiseman moniaistista kokemista ja moniulotteisuutta. Tutkimus tarjoaa maisemien analysointiin apuvälineen, joka pyrkii tavoittamaan niissä olennaisen. Tarkoituksena on auttaa kaupunkimaisemaan työkseen vaikuttavia tahoja kuten kaavoittajia, arkkitehteja, maisema-arkkitehteja ja muita asiasta kiinnostuneita ymmärtämään näitä maisemia entistä syvällisemmin. Kun suhde maisemaan ja siinä eläviin ihmisiin on eläytyvämpi, suunnitellaan niin ihmisille kuin luonnollekin ystävällisempiä kaupunkeja.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelinnumero 040-3342205
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: