Tapahtumat

Väitös arkkitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimuksen alalta, arkkitehti Saija Hollmén

Väitöskirjan nimi: '“Now the Baobab Shines!” Cultural Locality Interfacing with Interdisciplinary Pedagogies in Architectural Education
Photo of a baobab tree shot from underneth the tree

Väitöskirjan nimi: “Now the Baobab Shines!” Cultural Locality Interfacing with Interdisciplinary Pedagogies in Architectural Education

Kulttuuristen erojen ja niiden välisten suhteiden ymmärtäminen on olennaista maailmassa, jota leimaavat monitahoiset ja ristiriitaiset tulkinnat. Koska oma kulttuurinen taustamme määrittää tapamme nähdä ja tulkita maailmaa, meidän tulee tietoisesti tavoitella vastavuoroista ymmärtämistä, jotta voimme löytää kestäviä ratkaisuja ajankohtaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Tämä väitöskirja käsittelee globaalikestävyyden, kulttuurisen paikallisuuden ja humanitaaristen kriisien teemoja arkkitehtisuunnittelun ja monialaisen pedagogiikan viitekehyksessä. Teemoja yhdistää tutkimuskysymys: ’Mitä tapahtuu arkkitehtuurin, kulttuurien ja tieteenalojen kohtaamisessa yliopistopedagogiikan näkökulmasta?’

Tutkimuksen aineistoa on kerätty kenttämatkoilla mm. Senegalissa, Egyptissä, Ruandassa ja Tansaniassa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää pedagogisia käytäntöjä monialaiselle arkkitehtikoulutukselle, joiden avulla voidaan vastata globaaleihin humanitaarisiin haasteisiin erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Väitöskirja on englanninkielinen monografia.

Vastaväittäjä: Professori Esther Charlesworth, RMIT University

Kustos: Professori Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Väittelijän yhteystiedot: arkkitehti Saija Hollmén, [email protected] 

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa: https://aalto.zoom.us/j/64234040396

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Väitöskirja on myös ladattavissa julkaisuarkisto Aaltodocista: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0102-7

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: