Tapahtumat

Väitös akustiikan ja puheteknologian alalta, DI Pablo Pérez Zarazaga

Puhujan yksityisyyden suojaaminen monen laitteen ympäristöissä
Malicious person eavesdropping on a conversation.

DI Pablo Pérez Zarazaga väittelee 28.10.2022 klo 13 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksella, salissa F239a, Otakaari 3, Espoo, ja etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Preserving Speech Privacy in Interactions with Ad Hoc Sensor Networks".

Vastaväittäjä: Prof. Rainer Martin, Ruhr-Universität Bochum, Saksa
Kustos: Prof. Tom Bäckström, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/62467536031
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Puhekäyttöliittymät mahdollistavat aiempaa mutkattomamman vuorovaikutuksen laitteiden kanssa, ja niinpä niiden suosio jatkaa kasvuaan. Tällaisia puhekäyttöliittymiä löytyy nykyään niin älypuhelimissa, televisioissa kuin älykaiuttimissakin, Olemmekin usein tällaisten laitteiden ympäröimiä, jotka voivat tarjota puhekäyttöliittymän ja jotka ovat yhteydessä pilvipalveluihin. Näiden palvelujen laatua voisi kuitenkin parantaa merkittävästi, mikäli laitteet toimisivat yhdessä. Monikanavaprosessoinnilla voitaisiin esimerkiksi monen mikrofonin äänet yhdistämällä saavuttaa paljon parempi äänenlaatu kuin millään yksittäisellä mikrofonilla.

Puheääni kuitenkin sisältää suuren määrän yksityistä informaatiota ja tällaisen datan jakaminen usean laitteen ja palvelun välillä kasvattaa yksityisyyden loukkausten riskiä. Voidaksemme hyödyntää tällaisia usean laitteen hajautettuja puhekäyttöliittymiä, on meidän siksi kehitettävä uusia menetelmiä käyttöoikeuksien hallintaan. Tässä väitöskirjassa on kolme pääideaa: Ensinnäkin oletamme, että ihmiset kokevat erilaisia yksityisyyden tasoja eri yhteyksissä ja että se vaikuttaa siihen, miten me puhumme. Toiseksi, mikäli laitteet voisivat tunnistaa mikä vaikutus eri tilanteilla on yksityisyyteen, voisivat ne muuttaa toimintaansa tilanteeseen sopivaksi. Esimerkiksi, vain ne laitteet, jotka jo muutenkin kuulevat äänemme, voisivat saada pääsyn muihin mikrofonisignaaleihin samasta tilasta. Kolmanneksi, mikäli keskustelun ulkopuolisia ääniä vuotaa nykyiseen keskusteluun, esimerkiksi kahvilan viereisestä pöydästä, voitaisiin nämä äänet suodattaa pois mikrofonisignaaleista.

Olemme tutkineet ympäristön vaikutusta puhujan kokemaan yksityisyyden tasoon. Sovellamme tästä saatuja tuloksia puhekäyttöliittymän käyttöoikeuksien hallintaan, siten että ne mukautuvat automattisesti käyttäjien toiveisiin. Esimerkiksi jos puhuja alentaa volyymiä, rajoitetaan pääsy signaaliin vain niihin laitteisiin, jotka ovat lähellä puhujaa. Suodatamme myös vastavuoroisesti pois rinnakkaiset keskustelut toisistaan, yksityisyydensuojan ja äänenlaadun parantamiseksi.

Väittelijän yhteystiedot:

Email [email protected]
Mobile 0449896019
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: