Tapahtumat

Osaajapula, alaltapako ja työllistymisen esteet

Aalto-yliopisto järjestää osana Action! -hanketta paneelikeskustelun, jonka tarkoituksena on kartoittaa av-alalla esiintyvää työntekijöiden ja työn kohtaanto-ongelmaa. Paneelin aiheina ovat alan osaamiseen, työvoimapulaan, työolosuhteisiin sekä työllistymisen esteisiin liittyvät kysymykset.
Kuva Unto Rautio

Äänitallenne Aalto-yliopiston Action! -hankkeen järjestämästä seminaarista Osaajapula, alaltapako ja työllistymisen esteet. Seminaaritaltioinnin kielenä on suomi, ja sen kesto on 3 tuntia 41 minuuttia.

Seminaarissa haetaan positiivisessa ja rakentavassa hengessä ratkaisuja av-alan työllistymisen, työssäjaksamisen ja työvoiman saatavuuden ongelmakohtiin sekä pullonkauloihin. Seminaari pyrkii löytämään vastauksia myös alan täydennyskoulutuskysymyksiin.

Seminaarin aamupäivän osuus pohtii alan osaamisen kehittämistä, ja se pureutuu myös av-alan työvoimapulaan sekä täydennyskoulutukseen. Aamupäivä sisältää alustukset Apfi ry:n tilaamasta Suomi tuotantomaana -selvityksestä sekä tuotantopalveluyhtiö Film Service Finland Oy:n toiminnasta. Aamupäivän paneelissa keskustelevat Anni Wessman Apfi ry:stä, Timo Vierimaa Film Service Finlandista, Petra Tarjanne Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Taina Seitsara Helsingin kaupungin elinkeinopalveluista. Paneelin moderoi Miia Haavisto Aalto-yliopistosta.

Iltapäivän osuudessa TEME ry:n työehtoasiantuntija Marika Väisänen puhuu työvuorosuunnittelun merkityksestä elokuva- ja tv-alalla ja tuotantopäällikkö Asta Viertola alustaa alan työssäjaksamisesta ja työllistymisen esteistä. Tutkijat Katja Oksanen-Särelä ja Ari Kurlin kertovat Suomen elokuvasäätiön Cuporelta tilaaman, kesällä 2020 valmistuvan Elokuva-alalta valmistuneiden työllistyminen -tutkimuksen alustavista tuloksista. Iltapäivän paneelissa edellisten lisäksi keskustelevat yritysvastuuasiantuntija Merja Pentikäinen, Aalto-yliopiston professori Raija Talvio sekä tuotantopäällikkö Vera Airaksinen siitä, millaisia keinoja alalla jaksamiseen ja työllistymiseen olisi löydettävissä.

Päivä jatkuu klo 15:15-17 työpajalla, jossa kysymysten ratkaisuja pohditaan pidemmälle.

Action! -hankelogo rahoittajat ja yhteistyökumppanit
Action! -hanke
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: