Tapahtumat

Kuntien ilmastotyö – kuuluuko kuntalaisten ääni?

Kunnilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta millä tavalla kuntalaiset pääsevät osallistumaan kuntien ilmastotyöhön? Kuntalaisia tarvitaan päästöjen vähentämisessä, sillä ilman heidän osallistumistaan hiilineutraaliustavoitteet jäävät toteutumattomiksi suunnitelmiksi. Kuinka hyvin kuntalaisten osallistumisoikeus toteutuu kuntien ilmastotyössä?
Session otsikko ja kuvituskuva

Kunnilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Mutta millä tavalla kuntalaiset pääsevät osallistumaan kuntien ilmastotyöhön?  

Osallisuus on tärkeää demokratian ja ilmastotoimien hyväksyttävyyden kannalta. Samalla kuntalaiset ovat avainroolissa ilmastopäästöjen vähentämisessä. Ilman heidän osallistumistaan hiilineutraaliustavoitteet jäävät toteutumattomiksi suunnitelmiksi. Kuntalaisilla on myös lakisääteinen oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kuinka hyvin tämä oikeus toteutuu kuntien ilmastotyössä? Mitkä ovat osallistamisen parhaat käytännöt? Entä missä olisi vielä parantamisen varaa?  

Webinaarimme pyrkii valottamaan näitä kysymyksiä yhdessä tutkijoiden, Kuntaliiton ja oikeusministeriön asiantuntijoiden sekä Allianssin nuorisodelegaatin kanssa. Tilaisuus tarjoaa tutkimukseen perustuvan katsauksen kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien nykytilasta sekä keskustelua ja näkökulmia kuntalaisten osallistumisen parantamiseen ja kehittämiseen.  

Webinaari on osa Strategisen tutkimuksen CLIMATE-ohjelman webinaarisarjaa Ilmastoratkaisuja NYT - dialogeja paikallisten toimien mahdollisuuksista. Tilaisuus on avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen (linkki ilmoittautumislomakkeeseen yllä tapahtuman perustietojen yhteydessä).

Tutkija Anu Lähteenmäki-Uutela

Kaikkien kunnan viranhaltijoiden tulee tuntea osallistumiseen liittyvät oikeudelliset säännöt ja toteuttaa niitä työssään.

Tutkija Anu Lähteenmäki-Uutela

Ohjelma

9:00 Webinaarin avaus (Paula Schönach, STN-CLIMATE, pj. Antti Belinskij, SYKE/UEF)

        Kuntalaisten osallistumisen nykytila (Anu Lähteenmäki-Uutela ja Anni Turunen, SYKE/JYU)

        Kommenttipuheenvuorot (Laura Nurminen, OM ja Päivi Kurikka, Kuntaliitto)

Yleisökysymykset + keskustelu

       Nuorten vaikutusmahdollisuudet osallistua paikalliseen ilmastotyöhön (Maija Kuivalainen, nuorisodelegaatti)

       Kommenttipuheenvuorot (Laura Nurminen, OM ja Päivi Kurikka, Kuntaliitto)

Yleisökysymykset + keskustelu

10:30 Webinaarin päätös

Webinaarin puhujat

Anu Lähteenmäki-Uutela, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus: Anu työskentelee vanhempana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ympäristöoikeuteen, oikeudenmukaiseen siirtymään ja ihmisoikeuksiin.

Anni Turunen, tutkija, SYKE/Jyväskylän yliopisto: Anni työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa ja kirjoittaa väitöskirjaansa kansalaisten roolista ilmastotoimijoina Jyväskylän yliopistossa. Hän on yhteiskuntatieteilijä, jota kiinnostavat erityisesti kysymykset toimijuudesta, osallistumisesta ja demokratiasta ympäristöpolitiikan kontekstissa sekä erilaiset yhteisöllisen ilmastotoiminnan muodot.

Maija Kuivalainen, nuorten ilmastodelegaatti, Allianssi

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö (demokratia- ja julkisoikeusosasto)

Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto: Päivi työskentelee Suomen Kuntaliitossa erityisasiantuntijana kuntalaisten osallisuuteen ja osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutukseltaan Päivi on valtiotieteilijä, jota on kiinnostanut pitkään ihmisten yhteisöllinen toiminta niin institutionaalisen demokratian kuin kansalaisten uusien osallistumisen tapojen kautta.

Puheenjohtaja: Prof. Antti Belinskij, Suomen ympäristökeskus/Itä-Suomen yliopisto

Tutkija Anni Turunen

Kunnat eivät saavuta hiilineutraaliustavoitteitaan ilman kuntalaisten vahvempaa osallistumista.

Tutkija Anni Turunen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: