Tapahtumat

Ilmiöpohjaisuuden huomioiva suunnittelujärjestelmä -työpaja

YHTÄJALKAA – hanke kutsuu maankäytön ja liikenteen asiantuntijat "Ilmiöpohjaisuuden huomioiva suunnittelujärjestelmä" -työpajaan 4.2.2020 ympäristöministeriön Pankkisaliin
yhtäjalkaa

Työpajassa pohditaan, kuinka maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen käytännössä muuttuu uudessa lakikehikossa. Työpajassa tarkastellaan lain käytännön tulkinnan mahdollisuuksia sekä pohditaan, millaisia edellytyksiä uudistuva lakikehikko tarjoaa ilmiöpohjaiselle suunnittelulle. Tilaisuuden alustuksissa Ympäristöministeriö esittelee alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän muutosta sekä Turun kaupungin, kaupunkiseudun sekä Varsinais-Suomen edustajat tarjoavat omia pohdintojaan uudistuvan suunnittelujärjestelmän vaikutuksista alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamiseen.

Työpaja on hankkeen neljäs ja viimeinen työpaja. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin ilmiöpohjaisen suunnittelun olemusta ja toisessa käsiteltiin ilmiöpohjaisen suunnittelun prosesseja, kolmannessa puolestaan vaikutusten arvioinnin roolia ja paikkaa ilmiöpohjaisessa suunnittelussa.

Työpajan järjestävät Ympäristöministeriö, Aalto-yliopisto, Sitowise Oy sekä MAL-verkosto osana YHTÄJALKAA-hanketta. Hanke pyrkii erityisesti tuottamaan tietoa, joka tukee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan erityislakien mukaista liikennejärjestelmä- ja väyläsuunnittelua sekä vaikutusten arviointia. Tavoitteena on lakien määrittämien suunnittelujärjestelmien parempi yhteensovittaminen eri hallinnon tasoilla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: