Tapahtumat

Ilmastoviisaiden valintojen yhteiskunta

Ilmastokriisi ja Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä edellyttää tehokkaita ja laajasti hyväksyttyjä ilmastotoimia kaikilla sektoreilla ja tasoilla, yksilöistä yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan. Toimien kestävyys edellyttää, että ihmiset kokevat ne oikeudenmukaisina ja että niiden vaikutukset eivät lisää eriarvoisuutta. Minkälaisiin ilmastotoimiin ja ilmastoviisaisiin ratkaisuihin yksilöitä ja yhteisöjä voidaan ohjata ja kannustaa ja miten se tehdään niin, että varmistetaan toimien oikeudenmukaisuus?

Strategisen tutkimuksen Ihminen ja ilmasto -tutkimusohjelman seminaari on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen pe 22.10. mennessä.
Ilmastoviisaiden valintojen yhteiskunta -tapahtuman logot

Ohjelma:

 • 9:30  Oikeudenmukainen ohjaus kohti ilmastoviisaita valintoja  
   
  • Päästöverojen oikeudenmukaisuus: kuka kantaa verotaakan? (Marita Laukkanen, VATT, 2035Legitimacy) 
  • Tuuppausten oikeudenmukaisuus (Nils Sandman ja Polaris Koi, Turun yliopisto, CLIMATE-NUDGE) 
  • Kommenttipuheenvuoro ja yleisökeskustelu  
  • 10.20-10:30 Tauko  
    
 • 10.30  Kohti hiiliviisaita ratkaisuja kaupungeissa ja kodeissa 
   
  • Hiiliviisas kaupunkiympäristö: Viheralueiden suunnittelun ja rakentamisen käytännöt (Leena Järvi, Helsingin yliopisto) CO-CARBON 
  • Ilmastoviisas koti: Arjen ja asumisen käytännöt (Henna Syrjälä, Vaasan yliopisto) DECARBON-HOME
  • Kommenttipuheenvuoro: Olli-Pekka Pietiläinen, Ympäristöministeriö
  • Yleisökeskustelu  
 • 11.30  Tilaisuus loppuu 

Esitykset ja puhujat :

Oikeudenmukainen ohjaus kohti ilmastoviisaita valintoja

Marita Laukkanen
Marita Laukkanen

Päästöverojen oikeudenmukaisuus: kuka kantaa verotaakan? (Marita Laukkanen)

Esitys käsittelee polttoaineveroihin sisältyvän hiilidioksidiveron vaikutuksia polttoaineiden hintoihin ja kuluttajien hyvinvointiin erilaisilla alueilla Suomessa.

Marita Laukkanen (VATT) on johtava tutkija ja tutkimusohjaaja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa ja taloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalaansa ovat energia- ja ilmastokysymykset ja hän on perehtynyt erityisesti energia- ja elinkeinopolitiikan vaikutusten arviointiin, uusien teknologioiden käyttöönottoon sekä kansainväliseen ilmastoyhteistyöhön. Hän on 2035Legitimacy-hankkeen varajohtaja. 

Tuuppausten oikeudenmukaisuus (Nils Sandman, Polaris Koi) 

Esityksessä käsitellään tuuppausten roolia suhteessa muihin ohjauskeinoihin. Esittelemme, mitä tuuppaukset ovat ja miten tuuppauksia tutkitaan. Tarkastelemme tuuppauksiin liittyviä paikallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus voidaan huomioida tietyn ohjauskeinon paikallisia vaikutuksia arvioitaessa. Sillä on kuitenkin merkitystä myös arvioitaessa, millaiset ohjauskeinot ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä.

nils sandman
Nils Sandman

Nils Sandman (Turun yliopisto) on psykologian tohtori, jonka tausta on erityisesti terveyspsykologiassa. Hänen tutkimusintressejään ovat tuuppausten hyväksyttävyys ja ilmastoahdistuksen epidemiologia. Hän on erikoistutkija CLIMATE-NUDGE -tutkimushankkeessa. 

Polaris Koi
Polaris Koi

Polaris Koi (Turun yliopisto) on erikoistutkija, jonka tausta on etiikassa ja käyttäytymistieteiden filosofiassa. CLIMATE-NUDGE- hankkeessa häntä kiinnostavat tuuppauksiin liittyvät eettiset kysymykset ja huomiomekanismien vaikutus toimijuuteen. 

Kohti hiiliviisaita ratkaisuja kaupungeissa ja kodeissa 

Hiiliviisas kaupunkiympäristö: Viheralueiden suunnittelun ja rakentamisen käytännöt (Leena Järvi) 

Hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät nykyistä tehokkaampaa hiilensidontaa myös kaupungeissa. Hiilensidontaa voidaan lisätä panostamalla kaupunkivihreän suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpidon käytäntöihin. Esitys pureutuu hiiliviisaan kaupunkivihreän kehittämiseen ja siihen liittyviin ekologisiin ja sosiaalisiin hyötyihin ja perustuu monitieteisen CO-CARBON hankkeen työhön.

Leena Järvi
Leena Järvi

Leena Järvi (Helsingin yliopisto) on soveltavan kaupunkimeteorologian apulaisprofessori. Hän on kiinnostunut siitä, kuinka kaupunkeja pitäisi suunnitella kestävällä tavalla ilmaston ja ilmanlaadun kannalta. Hänellä on kokemusta useista poikkitieteellisistä projekteista koskien kaupunkien hiilidioksidipäästöjä ja -nieluja, sekä ilmanlaadun vaihtelua kaupunkialueilla. Leena on CO-CARBON hankkeen johtaja. 

Ilmastoviisas koti: Arjen ja asumisen käytännöt (Henna Syrjälä) 

Esityksessä tarkastellaan kansalaisten mahdollisuuksia ilmastoviisaaseen asumiseen arkisten käytäntöjen ja kokemusten kautta. Miten monimuotoiset arjen tekijät, kuten sosiaaliset suhteet, ympäröivä säätila tai vaikka vallitseva mediakeskustelu liittyy ilmastoviisaan asumisen ratkaisuihin? Alustavat tulokset perustuvat ”DECARBON-HOME – Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen – hankkeeseen.  

Henna Syrjälä
Henna Syrjälä

Dosentti KTT Henna Syrjälä (Vaasan yliopisto) työskentelee markkinoinnin yliopistotutkijana. Hän tutkii kuluttamisen moninaisia ilmiökenttiä ja arjen ristiriitaisuuksia. Hän on asumisen ja rakentamisen oikeudenmukaista kestävyysmurrosta tutkivan DECARBON-HOME-hankkeen kansalaisten toimijuuteen keskittyvän työpaketin johtaja.  

Hankkeet on rahoitettu osana Suomen Akatemian alla toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston Ihminen ja ilmastonmuutos -tutkimusohjelmaa. Ohjelma on käynnissä 2020-2026. 

Seuraa hankkeita Twitterissä:

@Climate_nudge, @2035legitimacy, @DecarbonHome, #COCARBON, @Akatemia_STN  

Lisätietoja tapahtumasta:

 Paula Schönach, CLIMATE-ohjelman ohjelmajohtaja

Paula Schönach, CLIMATE-ohjelman ohjelmajohtaja

Erityisasiantuntija, Aalto-yliopisto
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: