Tapahtumat

Ilmastoviisaiden valintojen viidakossa - Tutkitun tiedon ilmastoilta

Tutkitun tiedon ilmastoillan keskiössä on yksilö ilmastopoliittisena toimijana. Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelman tutkijat johdattavat keskusteluun muun muassa siitä, minkälaisia ilmastotoimijoita me Suomessa olemme sekä siitä, mistä yksittäisen ihmisen motivaatio ilmastoviisaiden valintojen tekoon kumpuaa ja miten sitä voisi vahvistaa. Entä mitä keinoja yksilöllä on vaatia nykyistä painokkaampaa ilmastopolitiikkaa?
Taivaansinisen taustan alla hahmoja, puita ja tuulimyllyjä, tapahtumatiedot tekstinä.

Mikä on yksilön rooli ihmisen kokoisessa ilmastopolitiikassa? Harhailemmeko ilmastotietoisten valintojen viidakossa ja mikä meitä ohjaa? 

Tervetuloa seuraamaan tutkijapuheenvuoroja ja osallistumaan keskusteluun - tilaisuuden teemoina mm. ilmastoasenteet Suomessa, yksilöiden ilmastoviisaisiin valintoihin vaikuttavat tekijät sekä yksittäisen kansalaisen oikeudet ja mahdollisuudet vaatia oikeudenmukaista ja vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa. Tilaisuudessa keskustelua alustavat strategisen tutkimuksen CLIMATE-ohjelman tutkijat. Puheenvuoroissa kuullaan nostoja ja näkökulmia tuoreimmasta aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta.

Lisätietoa Strategisen tutkimuksen CLIMATE -tutkimusohjelmasta sekä yksittäisistä hankkeista: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/climate/ 

Tilaisuus järjestetään Tiedekulmassa ja sitä voi seurata myös verkossa. Ennakkoilmoittautumista ei ole - tilaisuus on avoin kaikille ja sinne on vapaa pääsy.

Tilaisuuden ohjelma

Avaus

    Jari Hanska, toimittaja, tilaisuuden juontaja 

Millaisia olemme? Suomalaisten ilmastoasenteet  

 • Suomalaisten ilmastoasenteet arkkityyppeinä 

    Joni Vainikka, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

 • Minkälaista asumista suomalaiset arvostavat? 

   Anna Strandell, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus

 • Kaupunkiluonnon arvostus 

   Jussi Lampinen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Miten toimimme arjessa (ja miksi)? 

 • Mikä ohjaa käyttäytymistämme ja valintojamme? 

   Paula Salo, professori, Turun yliopisto

 • Ilmastoviisaus asumisen arjessa

   Eliisa Kylkilahti, yliopistolehtori, Helsingin yliopisto

 • Hiiliviisaat valinnat kotipuutarhan hoidossa 

   Outi Tahvonen, tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu

Mitä voimme edellyttää? Oikeus vaatia oikeudenmukaista ilmastovastuullisuutta  

 • Yksilön mahdollisuudet vaatia toimia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi  

   Antti Belinskij, professori, Itä-Suomen yliopisto

 • Oikeudenmukaisuutta ilmastotoimiin

   Jani Lukkarinen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

 • Ilmasto-oikeutta käräjillä      

   Kati Kulovesi, professori, Itä-Suomen yliopisto 

Tilaisuudessa mukana

Tilaisuuden juontaja Jari Hanska työskentelee politiikan ja talouden toimittajana Iltalehdessä. Hän on aikaisemmin muun muassa tehnyt Ylellä ilmastonmuutosta käsittelevän podcast-sarjan Tulevaisuus hanskassa sekä käsitellyt sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta tietokirjoissa. Hanska on myös toiminut käsikirjoittajana muun muassa Noin Viikon Studio -uutissatiirissa.

Tutkijatohtori Joni Vainikka vetää Sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen työpakettia Decarbon-Home hankkeessa. Hänen maantieteellisiin tutkimusintresseihinsä kuuluvat identiteettien ja asenteiden tutkimus, alueelliset yhteisöt, liikkuvuus ja ajallisuuden teoria. Hän on myös Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja.

Anna Strandell on vanhempi tutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän tutkii asumisen ja rakennetun ympäristön ilmiöitä ja kehitystä, kuten asumispreferenssejä ja monipaikkaisuutta.

Jussi Lampinen työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutissa HELSUSissa. Lampinen on tutkinut mm. kaupunkiluonnon merkitystä luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Paula Salo on psykologian professori Turun yliopistossa. Hän johtaa laajaa CLIMATE NUDGE (Ilmastotuuppaus) -tutkimuskonsortiota, joka hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa ohjatakseen yksilöitä ja yhteisöjä kohti ilmaston kannalta parempia valintoja. 

Yliopistonlehtori Eliisa Kylkilahti on kulutustutkija, joka tutkii asumista DeCarbonHome-hankkeessa. Hän on kiinnostunut siitä, mitä kodeissa tapahtuu ja miten juurruttaa kestävyysinnovaatiota osaksi kuluttajien arkea.

Outi Tahvonen on tutkijayliopettaja Hämeen ammattikorkeakoulun BIO-tutkimusyksikössä. Hän työskentelee ekososiaalisen kestävyyden, kaupunkivihreän kokonaisuuden mutta myös pientalotonttien parissa.

Antti Belinskij toimii tutkimusprofessorina Suomen ympäristökeskuksessa ja ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut esimerkiksi yleisön oikeudellisia vaikuttamismahdollisuuksia Suomen ilmastopolitiikkaan.

Jani Lukkarinen on kestävyysmurrosten ohjaukseen perehtynyt erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksessa.

Kati Kulovesi on kansainvälisen oikeuden professori ja Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskuksen CCEEL:in johtaja Itä-Suomen yliopistossa. Hän johtaa 2035Legitimacy STN-hanketta ja tuki yhdessä muiden tutkijoiden kanssa kansalaisjärjestöjä ilmastovalituksen valmistelussa.

Lisätietoja tapahtumasta: 

Paula Schönach, STN CLIMATE-ohjelmajohtaja 

Paula.schonach [at] aalto.fi 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: