Tapahtumat

Action! Art, Life, and Entrepreneurship: A User's Guide

Aalto-yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen Action! -hanke järjestää av-alan ammatissa toimiville naisille maksuttoman koulutustapahtuman, jossa voit löytää ja vahvistaa omaa osaamistasi sekä oppia uusia tapoja hankkia yrittäjämäisesti tuloja. / Aalto University's Action! -project organizes a free training event for all women in the audiovisual field, where you can find and strengthen your skills and learn new ways to earn entrepreneurial income.
Art, Life & Entrepreneurship. Photo Unto Rautio
Art, Life & Entrepreneurship. Photo Unto Rautio

Hyvä av-alan naispuolinen ammattilainen!
Dear female professional in the audiovisual field! (English below)

Haluatko löytää vahvuutesi ja kehittää kykyjäsi suhteessa muuttuvaan työsi luonteeseen ja suhteessa muuttuvaan maailmaan? 

Aalto-yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen Action! -hanke järjestää av-alan ammatissa toimiville naisille maksuttoman koulutustapahtuman, jossa voit löytää ja vahvistaa omaa osaamistasi sekä oppia uusia tapoja hankkia yrittäjämäisesti tuloja.

Koulutus koostuu kahdesta osasta:

Koulutukseen osallistuvat suorittavat Aalto-yliopiston ARTS-osaston kurssin Art, Life, and Entrepreneurship: A User's Guide. Kurssi on suunniteltu auttamaan sinua toteuttamaan rohkeimmatkin ideasi, tavoittamaan sinulle oikeat ihmiset ja yleisö, sekä rakentamaan itsellesi haaveidesi työ. Kurssilla voit määritellä ja toteuttaa oman projektisi, oppia perusliiketoimintaosaamista ja käyttää niitä tulonlähteenä. Kurssi toimii apuna myös oman ammatti-identiteetin löytämiseen ja pidemmän aikavälin haaveiden kirkastamiseen.

Kurssin lisäksi osallistujat osallistuvat kahteen erilliseen sessioon, ja heille tarjotaan henkilökohtaista tai pienryhmämentorointia (riippuen osallistujamäärästä) kurssin aikana.

Koulutus alkaa yhteistapaamisella verkossa tiistaina 20.10.2020 kello 17.00. Osallistujat tapaavat 7 kertaa viikon välein yhteissessioissa tiistaisin kello 17-20 alkaen 27.10. Koulutuksen tapaamiset toteutetaan onlinemuotoisina. Tapaamisten välillä osallistujat kehittävät omia projektejaan, ja työ vaatii noin 5-10 tuntia viikossa. Koulutus päättyy 15.12. pidettävään päätöstilaisuuteen.

Kurssille voi osallistua joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, yhteisluennot pidetään englanniksi. Koulutus on maksuton kaikille av-alan naispuolisille ammattilaisille.

Koulutustapahtuma on yhteistyö Aalto-yliopiston Action! -hankkeen, Aalto Venturesin ja Transdisciplinary Arts Studiesin välillä. Kurssikuvaus löytyy täältä. 

Tervetuloa! 

----------------

Do you want to find your strengths and develop your skills in relation to the changing nature of your work and in relation to the changing world?

Aalto University's Action! -project organizes a free training event for all women in the audiovisual field, where you can find and strengthen your skills and learn new ways to earn entrepreneurial income.

The training consists of two parts:

Participants complete the web course Art, Life, and Entrepreneurship: A User's Guide (Aalto University's ARTS department). The course is designed to help you realize even your boldest ideas, reach the right people and audience, and build the work of your dreams for yourself.

The course allows you to define and implement your own project, learn basic business skills and use them as a source of income. The course also helps you find your own professional identity and brighten your long-term dreams.

In addition to the course, participants will be offered two separate individual or small group mentoring sessions (depending on the number of participants) during the course.

The training will begin with a joint meeting online on Tuesday, October 20th, 2020 at 5:00 PM. Participants will meet 7 times weekly in joint sessions on Tuesdays from 5pm to 8pm starting October 27th. Training meetings are conducted online. Between meetings, participants develop their own projects, and the work requires about 5-10 hours per week. The training ends on December 15th with a closing ceremony.

You can participate in the course in either Finnish, Swedish or English, the joint lectures will be given in English. The training is free of charge for all female professionals in the audiovisual field.

The course is a collaboration with Aalto University's Action! -project, Aalto Ventures and Transdisciplinary Arts Studies. The course description can be found here.

Welcome!

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: