Taiteen laitos

Art and Biopolitics

Kuinka irtaantua näkökulmasta, jossa maa on muokattava resurssi, tai silkkaa taustahälyä? Kuinka luova prosessi ja taideteos voi toteutua keskusteluna maaperän kanssa?

Communities of compost on maatumista, kompostoitumista ja maaperäsuhteita tarkasteleva biotaiteen kentälle sijoittuva projekti. Työryhmässä toimivat monialainen valokuvataiteilija Noora Sandgren, kuva-/esitystaiteilija Tommi Tuurenpoika ja biologi Janka Mojzer.

Ryhmä on kiinnostunut maaperästä elävänä, moniäänisenä, organismien yhteenkietoutumana, inhimillisen ja muun-kuin-inhimillisen vuorovaikutuksena. Projektissa etsitään tieteen ja taiteen menetelmin maalle tilaa puhua ja tulla kuulluksi. Ryhmä tekee näkyväksi kompostoitumisen, maaperän ja kasvun jatkumoita ja luo tiloja näiden prosessien kokemukselliselle ymmärtämiselle.

Toukokuussa 2021 työskentely tapahtuu GREEN-hankkeen residenssissä Aalto-yliopiston tieteen ja taiteen yhtymäkohtiin erikoistuneessa Biofilia-laboratoriossa. Maatumisprosessia tutkitaan erityisesti työskentelemällä vermikompostien kanssa. Vermikompostissa biologisen jätteen hajoaminen perustuu tunkiolierojen (Eisenia fetida) ja mikrobiyhteisön synergistiseen toimintaan, jonka seurauksena syntyy elinvoimaista humusta, orgaanista lannoitetta. Ryhmä tutkii kompostin eliöiden vuorovaikutussuhteita mikrobiologisin menetelmin, mikroskopian, valokuvallisten materiaalisuuksien ja DNA sekvensoinnin avulla.

Valokuvien, installaation, tekstin ja esityksellis-kokemuksellisen työskentelyn kautta todennetaan kuinka ihmisen on mahdollista kokea ja tunnistaa itsensä osana maatumisen prosessia. Tavoitteena on teoskokonaisuus, joka toimii luontokierroksena maaperään; matka toteutuu käsinkosketeltavalla, mikrobiologisella, sekä ihmisen sisäisen maailman tasolla, sitoen biologista dataa keholliseen ja sisäiseen kokemukseen.
image of micorbial phenomena
New sensitivity map 1 (microbes, 9 days, +40C), 2018 by Noora Sandgren
GREEN revisited – encountering emerging naturecultures-Project-Logo2

Yhteistyökumppani: EU Creative

Muita yhteistyökumppaneita:

  • RIXC Center for New Media Culture (Latvia)
  • Baltan Laboratories (Alankomaat)
  • Emmetrop (Ranska)
  • Oslo MET (Norja)
  • Zavod Projekt Atol (Slovenia)
  • Liepaja University (Latvia)

More information:

Helena Sederholm

Helena Sederholm

Associate Professor of Art Education

Department of Art
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: