Sivuaineet

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen sivuaine LITO (verkko-opetus)

Koodi:

BIZ3111

Laajuus:

25–40 ECTS

Curriculum:

2022–2024

Taso:

Kandidaatti

Suorituskieli:

Englanti
Suomi

Teema:

Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä

Kohderyhmä:

ARTSin opiskelijat
Tekniikan korkeakoulujen opiskelijat

Sivuaineen vastuuopettaja:

Sivuaineen koordinaattori:

Riikka Leikola

Järjestävä laitos:

Kauppakorkeakoulu

School:

-

Esitiedot:

Artsin ja tekniikan koulujen opiskelijat.


Kiintiöt ja rajoitukset:

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta.

Haku:

Ei hakua.

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen kurssille

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.  

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25op sisältäen 5op yrityssimulaation. Muut 20op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.

Lisätietoa: www.lito.fi

Suositeltu suoritusjärjestys

Kokonaisuuden jaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:

  • Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
  • Markkinoinnin ja myynnin perusteet
  • Johdatus taloushallintoon

Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Sivuaineen rakenne

Kurssien aikataulut päivittyvät sivulle www.lito.fi 

Kaikille pakollinen kurssi:

Koodi Kurssin nimi Op
BIZ-A008 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio* 5op

*) Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Valitse neljä kurssia seuraavista:

Koodi Kurssin nimi Op
BIZ-A001 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet** 5op
BIZ-A002 Johdatus yritysvastuuseen 5op
BIZ-A003 Johdatus taloushallintoon** 5op
BIZ-A004 Johdatus yrittäjyyteen 5op
BIZ-A005 Markkinoinnin ja myynnin perusteet** 5op
BIZ-A006 Liiketoimintaympäristön taloustiede 5op
BIZ-A007 Johdatus yritysjuridiikkaan 5op

**) Suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä kokonaisuuden kursseista.

Aiemmat opetussuunnitelmat

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: