Rakennetun ympäristön laitos

Ympäristön resurssienhallinta

Ympäristön resurssienhallinta tutkii luonnonvarojen kestävää, tehokasta ja ympäristöystävällistä käyttöä.

Tutkimus seuraa luonnonvarojen hyödyntämistä: käsittelyä, käyttöä tuotannossa ja uudelleen käyttöä. Ympäristön resursseja  -  biomateriaaleja, energialähteitä, raaka-aineita, teollisia tuotteita ja palveluja - monitoroidaan informaationa.  Informaatio kiteytyy termissä msard, joka viittaa mittaamiseen, yhdistämiseen, analyysiin, raportointiin ja päätöksentekoon (www.msard.com). Lähestymistapa tuottaa informaatiopalveluja ja resurssienhallinnan ratkaisuja, jotka edistävät liiketoiminnan, logistiikan, palvelujen ja rakennetun ympäristön kehittämistä. Lisäksi tutkimus tukee ympäristöresurssien kestävään hyödyntämiseen ja ympäristöliiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa.

Tutkimusteeman vastuuhenkilö: Dosentti Ari Serkkola

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: