Palvelut

Ympäristöhuolto – Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Ympäristöhuoltoon liittyy monialaisia kokonaisuuksia ja myös opetuksen ympäristöarvoja pyritään jatkuvasti kehittämään.

Ympäristöhuollon toteutus

Ympäristöhuoltoa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ARTS) koordinoi Kampus- ja tilapalvelut sekä osasto- ja koulutusohjelmakohtaiset vastuuhenkilöt. Ympäristöhuoltoon liittyy monialaisia kokonaisuuksia ja myös opetuksen ympäristöarvoja pyritään jatkuvasti kehittämään. Opetuksen kehittämisestä vastaa Opetus- ja opiskelijapalvelut yksikkö. Ympäristöhuollon eri osa-alueiden toteutuksessa on mukana myös monia sopimuskumppaneita. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu odottaa myös yhteistyö- ja sopimuskumppaneiltaan ympäristövastuullista toimintaa.

Kestävä kehitys Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ympäristöpolitiikassa

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen ja taiteen kansainvälinen yliopisto. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Taideiden ja suunnittelun korkeakoulu harjoittamalla korkeatasoista taiteellista toimintaa ja tutkimusta sekä niille rakentuvaa opetusta pyrkii humaaneja elämänarvoja ja kestävää kehitystä tukevaan kulttuuriseen muutokseen.

Aalto-yliopiston ja sen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tavoitteena on edistää kestävän kehityksen teemoja yliopiston strategian painopistealueiden mukaisesti (energian ja luonnonvarojen kestävä käyttö, ihmislähtöinen elinympäristö) sekä tutkimuksen että opetuksen sisällöissä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) on sitoutunut oman ympäristöohjelmansa periaatteisiin rehtorin ja hallintojohtajan päätöksellä 19.3.2001. Näissä periaatteissa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita ja tuotteen elinkaariajattelun soveltamista opetuksessa. Syksystä 2009 alkaen kestävän kehityksen käsitteet ovat sisältyneet  ARTSin uusien opiskelijoiden introihin.

Ympäristökehitystyö Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Ympäristökehitystyö aloitettiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa vuonna 1997, jolloin kaksi Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijaa kartoittivat ARTSin ympäristönäkökohtia ja laativat alustavan ympäristöohjelman. Tämän työn kimmokkeena oli Opetusministeriön ohjeet huomioida kestävän kehityksen -periaatteet opetuksessa ja koko toiminnassa. Vuodesta 1999 lähtien ARTSissa on tehty ympäristökehitystyötä ISO14001 standardia ohjeena käyttäen. Ympäristökatselmus tehtiin 16.4.99 ja kehittämiskohteiksi valittiin merkittävät ympäristönäkökohdat 10.11.99. Ne on tarkistettu viimeksi vuonna 2007.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ympäristökehitystyön tavoitteena on integroida ympäristöasiat ARTSin toimintaan hallinnossa, opetuksessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Hallinnon tehtävänä on luoda toimintaympäristö ympäristöasioiden kehittämiselle. Opetuksen kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Päivittäiset toiminnot järjestetään luontoa mahdollisimman vähän kuormittavilla tavoilla.

Ympäristöhuollon vuosisuunnitelmat, raportit ja oppaat

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ympäristöhuollon kehittäminen on jatkuva prosessi. Palveluun liitetyt suunnitelmat, oppaat ja raportit löytyvät sivun lopusta. Vuosittaisista ympäristöhuollon raporteista ilmenee sekä ympäristöhuollon suunnitelmat ja toimenpiteet, mitä vuosien aikana on tehty, että mm. jätehuollon vuosittaiset tilastot.

Alhaalla on myös linkki ARTSin ympäristöoppaaseen, joka otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta. Opasta voi tiedustella paperiversiona KTP:n tiloista (5. krs).

Ympäristöhuollon osa-alueet ja sopimuskumppanit

Ympäristöhuoltoa ARTSissa koordinoi Kampus- ja tilapalvelut yksikkö sekä osasto- ja koulutusohjelmakohtaiset vastuuhenkilöt. Ympäristöhuollon eri osa-alueiden toteutuksessa on mukana myös monia sopimuskumppaneita. Taiteiden ja suunnittelun  korkeakoulu odottaa myös yhteistyö- ja sopimuskumppaneiltaan ympäristövastuullista toimintaa.

Kiinteistö: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on käytössään Arabian tehdaskiinteistöön sijoittuvassa Arabiakeskuksessa tällä hetkellä noin 38000 m2 käsittävät tilat. Ydintoimintojen eli opetuksen, tieteellisen ja taiteellisen toiminnan kannalta toimitilojen tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:   • Toimitilat ja niihin liittyvät palvelut mahdollistavat laadullisesti korkeatasoisen ja tehokkaan toiminnan ja niiden pitää sopeutua nopeasti ja joustavasti mahdollisiin muutoksiin.   • Toimitilojen ja niihin liittyvien palveluiden pitää edistää mahdollisimman hyvin ympäristöarvojen toteutumista.   • Kaikessa kiinteistöön liittyvässä huollossa ja kunnossapidossa on otettava huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Kiinteistöhuollossa sopimuskumppani on COOR ja kiinteistön siivouksessa Lassila & Tikanoja Oyj..

>> COOR >> Lassila & Tikanoja Oyj

Energia ja vesi: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu kuuluu Kiinteistö Oy Hämeentie 135:n LV-verkkoon. Kiinteistö on kiinnitetty Helsingin energialaitoksen kaukolämpöverkostoon, kaupungin energialaitoksen suurjänniteverkkoon sekä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Suurimmat sähköenergian kulutusryhmät koko kiinteistössä ovat LV-laitteet, valaistus sekä Iittalan tehdasprosessit. Korkeakoululle on myös järjestetty erillinen energiankulutuksen mittaus, jossa korkeakoulun oma kulutus voidaan erottaa koko kiinteistön kulutuksesta. Lämmitysnergian- ja vedenkulutuksen seuranta tapahtuu kiinteistön isännöintiä hoitavan COORin toimesta. >> Helsingin Energia >> Helsingin Vesi

Hankinnat: Vuodesta 2006 alkaen valtion hankintatoiminta on kilpailutettu keskitetysti Hansel Oy:n toimesta. Suuri osa hankinnoista toteutetaankin Hansel Oy:n kilpailuttamia sopimuksia hyödyntäen. >> Hansel Oy

Jätehuolto: >> SITA Finland Oy

Muita yhteistyö- ja sopimuskumppaneita: >> UNIGRAFIA – kopio- ja tulostuspalvelut >> Kipsari – opiskelijoiden suosima kahvila/ravintola/klubi 

Kynä ja Paperi – samassa kiinteistössä toimiva pientavarakauppa

Ympäristömyötäisyys opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotannossa

Kestävän kehityksen huomioiminen on muotoilualalla vaihtelevaa. Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun tullessaan opiskelijoiden lähtötiedot voivat olla hyvinkin eri tasoisia. Opetuksen yleisenä tavoitteena on elinkaariajattelun, ympäristönäkökulman sekä kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttäminen ARTSin koulutukseen. Elinkaariajattelussa otetaan huomioon tuotteeseen, valmistusmateriaaleihin, valmistukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon liittyvät ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on myös, että opiskelija hallitsee ympäristöasioihin liittyvät käsitteet ja löytää muotoiluprosessissa tarvittavan ympäristötiedon.

Korkeakoulussa tehdään harjoitustöiden lisäksi myös tutkimusta, tuotteita, tuotekonsepteja ja muuta tuotantoa yrityksille ja muille ulkopuolisille tahoille. Korkeakoulun tuotannon ympäristövaikutuksilla voi olla suurtakin merkitystä, kun otetaan huomioon sen kerrannaisvaikutukset (tuotannon ja sen käyttäjien / vaikutuksessa olevien ihmisten määrä; sekä toimiminen esimerkkinä muulle saman alan toiminnalle). Tuotannon ympäristömerkitykset rakentuvat suureksi osaksi opetuksen ympäristöarvoista.

Tätä palvelua tarjoaa:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: