Palvelut

Tutkimusaineistojen ja ohjelmistojen viitetietojen lisääminen ACRISiin

ACRIS on olennainen työkalu data-arkistoissa julkaistujen tutkimusaineistojen tai ohjelmistojen metatietojen hallintaan ja esittämiseen. ACRIS mahdollistaa myös pelkän metadatan julkaisemisen niissä tilanteissa, joissa tutkimusdataa tai ohjelmistoja ei voida julkaista avoimesti. Tällä tavoin varmistetaan rahoittajien avoimen datan vaatimusten noudattaminen samalla kun tarvittavat käyttörajoitukset säilyvät. Huomaa, että Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa aineistojen viitetiedot on avattava, vaikka aineistoa ei voisikaan avata. Tässä ohjeessa kerromme, miten voit lisätä tutkimusaineistojen tai ohjelmistojen tietoja ACRISiin.

Datasettien tai ohjelmistojen/koodien viitetietojen lisääminen ACRISiin, jos ne on julkaistu data-arkistoissa 

Voit lisätä datasettien tai ohjelmistojen/koodien viitetietoja ACRISiin seuraavilla tavoilla:

 1. Integraation avulla (Data Monitor).
 2. Lisäämällä viitetiedot manuaalisesti (esimerkiksi otsikko, tekijä ja kuvaus) ACRISiin tai lähettämällä tiedot osoitteeseen [email protected]
Importing datasets

Viitetietojen lisääminen Data Monitor-integraation avulla 

 • Kirjaudu sisään ACRISiin osoitteessa https://acris.aalto.fi/.
 • Klikkaa vihreää Add new -painiketta.
 • Valitse Dataset ja valitse Import from online source.
Importing datasets
 • Käytä aineiston etsintään esimerkiksi DOI:ta tai aineiston nimeä. 
 • Valitse Import ja muokkaa tietuetta tarvittaessa. 
 • Valitse aineistotyyppi alasvetovalikosta: Dataset tai software and code.
 • Tarkista ja lisää tarvittavat tiedot ja tallenna tietue For validation -tilaan.

 ACRIS-validaattorit validoivat tietueen, jonka jälkeen tietue näkyy julkisesti tutkimusportaalissa (https://research.aalto.fi).

Adding dataset manually

Datasetin tai ohjelmiston/koodin viitetietojen lisääminen manuaalisesti

 • Kirjaudu ACRISiin editointipuolelle osoitteessa acris.aalto.fi, valitse Add new painike ja valitse tietuetyypiksi Dataset ja tietueen lisääminen pohjan avulla (Create from template). Editorissa valitaan datatyypiksi joko dataset tai software/code.
adding_persons_dataset

Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä. 

 • Title - Käytä samaa nimeä kuin data-arkistossa. Jos aineistoa ei ole julkaistu data-arkistossa ja julkaiset viitetiedot vain ACRISissa, luo informatiivinen nimi, joka kuvaa, mistä aineistossa on kyse.
 • Description - Käytä samaa kuvausta kuin data-arkistossa tai tee informatiivinen kuvaus aineistosta. Kuvaile esimerkiksi, millaisesta datasta on kyse ja mitä tiedostomuotoja on käytössä. Mikäli aineistosi ei ole avointa, mutta olet valmis jakamaan sen pyydettäessä, voit kertoa sen kuvauksessa. 
 • People - Lisää kaikki henkilöt, jotka ovat osallistuneet tutkimustuotoksen tekemiseen ja tarkista heidän affiliaatiotietonsa. Luo uusia ulkoisia henkilöitä käyttäen Add person -toimintoa. Kaikki aiemmin järjestelmään lisätyt henkilöt näkyvät henkilöhaussa.  Huomioi, että henklöiden rooli on oletuksena aina Creator. Muuta roolia tarvittaessa.
 • Dataset managed by - Hallinnoiva organisaatioyksikkö (Managing organizational unit) tarkoittaa yksikköä, jolla on oikeuksia editoida ko. tietuetta, eikä tieto vaikuta tuotoksen tilastointiin. Tämän yksikön pitäisi olla laitostaso, ei esimerkiksi tutkimusryhmä (opiskelijat voivat käyttää yleisen tason yksikköä, Koulun akronyymi Common, esimerkiksi ELEC Common). 
 • Publisher -Data-arkisto, jossa alkuperäinen aineisto on julkaistu. Mikäli aineistoa ei ole julkaistu data-arkistossa ja julkaiset vain viitetiedot ACRISissa, julkaisijaksi lisätään Aalto-yliopisto (Aalto University).
 • Date made available - Päiväys, jolloin aineisto on julkaistu data-arkistossa.
 • Access options - Aineiston saatavuustiedot, esimerkiksi avoin, rajoitettu tai viivästetty avoimuus. (Huom! Jos aineisto ei ole avoimesti saatavilla tai sen avoimuudessa on rajoituksia, merkitse syy Keywords-osion kenttään Grounds for access restriction).

Lisää myös seuraavat valinnaiset kentät, mikäli ne soveltuvat tutkimusaineistosi tai ohjelmistosi kuvailuun. Ne lisävät aineiston tai ohjelmiston näkyvyyttä ja löydettävyyttä. 

 • Access and compliance: License - Aineiston lisenssi. HUOM! Jos avaat metadatan vain ACRISissa, valitse CC0-lisenssi.
 • DOI -Mikäli aineistoa ei ole julkaistu data-arkistossa ja julkaiset vain viitetiedot ACRISissa, niin ACRIS-validaattorit luovat DOI:n tietueeseen validointivaiheessa. 
 • Access contact details - Yhteyshenkilön tiedot.
 • Keywords - Lisää asiasanat kohtaan Field of Science, Statistics Finland by Departments
 • Relations - Lisää relaatiot esimerkiksi julkaisuihihn tai projekteihin, jotka löytyvät ACRISista. 

Status - Tallenna tietue For validation -tilaan. ACRIS-validaattorit validoivat tietueen, jonka jälkeen tietue näkyy julkisesti tutkimusportaalissa (https://research.aalto.fi).

Datasetin tai ohjelmiston julkaiseminen ACRISissa

HUOM! Käytä tätä vaihtoehtoa vain, jos et pysty julkaisemaan aineistoa sopivassa data-arkistossa. Aineiston koko voi olla maksimissaan 1024 MB.

 • Kirjaudu ACRISiin editointipuolelle osoitteessa acris.aalto.fi, valitse Add new painike ja valitse tietuetyypiksi Dataset ja tietueen lisääminen pohjan avulla (Create from template). Editorissa valitaan datatyypiksi joko dataset tai software/code.
 • Täytä kaikki pohjan kentät mahdollisimman tarkasti. Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä. 
 • Title - Keksi informatiivinen nimi, joka kuvaa, mistä aineistossa on kyse.
 • Description - Tee informatiivinen kuvaus aineistosta. Kuvaile esimerkiksi, millaista dataa käytetään ja mitä tiedostomuotoja on käytössä. Mikäli aineistosi ei ole avointa, mutta olet valmis jakamaan sen pyydettäessä, voit kertoa sen kuvauksessa. 
 • Date of data production - Määritä ajankohta, jolloin aineisto on kerätty. 
 • Ilmoita aineiston ajallinen kattavuus Temporal coverage -kentässä. 
 • People - Lisää kaikki henkilöt, jotka ovat osallistuneet tutkimustuotoksen tekemiseen ja tarkista heidän affiliaatiotietonsa. Luo uusia ulkoisia henkilöitä käyttäen Add person -toimintoa. Kaikki aiemmin järjestelmään lisätyt henkilöt näkyvät henkilöhaussa.  Huomio, että henklöiden rooli on oletuksena aina Creator. Muuta roolia tarvittaessa.
 • Dataset managed by - Hallinnoiva organisaatioyksikkö (Managing organizational unit) tarkoittaa yksikköä, jolla on oikeuksia editoida ko. tietuetta, eikä vaikuta tuotoksen tilastointiin. Tämän yksikön pitäisi olla laitostaso, ei esimerkiksi tutkimusryhmä (opiskelijat voivat käyttää yleisen tason yksikköä, Koulun akronyymi Common, esimerkiksi ELEC Common). 
Adding dataset file
 • Publisher -Aalto University
 • DOI -ACRIS-validaattorit lisäävät DOI:n validointivaiheessa.
 • Lisää tiedostot tietueeseen (enimmäiskoko 1024 MB).
 • License -Aineiston lisenssi. Mieti, mihin käyttötarkoitukseen käyttäjät voivat käyttää aineistoasi. Voit esimerkiksi rajoittaa kaupallista käyttöä. Tutustu esimerkiksi Creative Commons-lisensseihin: https://creativecommons.org/share-your-work/.  
 • Määrittele datatyyppikohdasta Type
 • (Vaihtoehtoinen) Embargo end date - embargon päättymispäivä. Jos aineisto julkaistaan viivästetysti, aseta julkaisupäivä. Embargo voi olla tarpeen, jos haluat esimerkiksi odottaa aineistoon liittyvän artikkelin julkaisemista. Aineisto muuttuu avoimeksi vasta embargon päättymisen jälkeen.
 • Date made available - Aineiston julkaisupäivä. Päiväys, jolloin aineisto on julkaistu ACRISissa. 
 • Access options - Aineiston saatavuustiedot, esimerkiksi avoin, rajoitettu tai viivästetty avoimuus. (HUOM! Jos aineisto ei ole avoimesti saatavilla tai sen avoimuudessa on rajoituksia, merkitse syy Keywords-osion kenttään Grounds for access restriction.) 
 • Keywords - Lisää asiasanat kohtaan Field of Science, Statistics Finland by Departments.
 • Relations - Lisää relaatiot esimerkiksi julkaisuihin tai projekteihin, jotka löytyvät ACRISista. 

Status - Tallenna tietue For validation -tilaan. ACRIS-validaattorit validoivat tietueen, jonka jälkeen tietue näkyy julkisesti tutkimusportaalissa (https://research.aalto.fi).

Takaisin ACRIS-ohjeiden pääsivulle:

Kaikki ACRIS-ohjeet

Tälle sivulle on koottu linkit kaikkiin ACRIS-ohjeisiin. ACRIS, Aalto Current Research Information System, on Aalto-yliopistoon tutkimustietojärjestelmä. Tutkimustietojärjestelmään tallennetut tiedot näytetään julkisessa Research.aalto.fi-portaalissa.

ACRIS-ohjeet

ACRIS (Aalto Current Research Information System) on Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmä. Järjestelmässä on ajantasaista tietoa Aalto-yliopiston tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta. Tiedot näkyvät julkisesti Research.aalto.fi-portaalissa.

Yellow dots and a magnifying glass
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: