Palvelut

Riskinarviointi osana työsuojelua

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Riskienarviointi eli vaarojen ja haittojen selvittäminen on osa tätä huolehtimisvelvollisuutta.

- Riskit (vaarat ja haitat) on tunnistettava ja arvioitava: riskin suuruus määritellään toteutumisen todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden (sairauspoissaolo) perusteella
- Riskit alennetaan sellaiselle tasolle, että työsuojelua koskevien lakien ja säännösten vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja työntekijä vaarantuu mahdollisimman vähän.
Aalto-yliopistossa riskinarviointi tehdään aina työpaikkaselvityksen yhteydessä. Kohdennettu riskinarviointi (kone tai tutkimus- ja laboratorio) tehdään tarpeen mukaan. Riskinarviointi tapahtuu sähköisen työkalun kautta (Granite Partners). Työsuojelu koordinoi ja työalue toteuttaa riskinarvioinnin. Työalue myös päivittää riskinarvioinnin säännöllisesti. Tunnukset sähköiseen työkaluun pyydetään työsuojelun kautta.

Riskinarvioinnin jatkuva prosessi

Riskinarvioinnin jatkuva prosessi

Tätä palvelua tarjoaa:

Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: