Palvelut

Plagiointi ja Turnitinin käyttäjien velvollisuudet ja oikeudet

Tässä kuvataan Turnitinia käyttävien opettajien ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi luetellaan plagioinnin tyypit sekä esitetään yhteenveto plagiointiepäilyn tutkintaprosessista.

Turnitinin yhtäläisyys- tai alkuperäisyystarkastuksen käyttöä säätelee Aalto-yliopiston eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely -päätös. Se kuvaa opiskelijoiden ja opettajien oikeudet ja velvollisuudet, plagioinnin tyypilliset muodot, plagiointiepäilyjen käsittelytavan ja mahdolliset plagioinnin seuraamukset. Tässä tiivistys Turnitinin käyttöä koskevista kohdista. Yksityiskohdat on katsottava päätöksestä.

Velvollisuudet ja oikeudet

Tyypillisiä plagioinnin muotoja

Seuraavassa lueteltuna muutamia tyypillisimpiä plagioinnin muotoja (lue koko kuvaus Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen luvusta 3):

  • Itsensä plagiointi
  • Sitaatit tai sanatarkat lainaukset ilman, että tätä ei selkeästi tuoda esille
  • Lähdetekstin vähäinen muuntelu, esimerkiksi muutaman sanan tai sanajärjestyksen muuttaminen
  • Puutteet viittaustekniikassa
  • Leikkaaminen ja liimaaminen
  • Suora käännös alkuperäistekstistä ilman merkintää suorasta lainauksesta
  • Sääntöjen vastainen yhteistyö

Raja plagioinnin ja huonon akateemisen kirjoittamisen välillä ei ole aina mustavalkoinen vaan pikemminkin harmaa. Mikä tulkitaan vähäiseksi muunteluksi? Miten pitkiä suorat lainaukset saavat olla? Entä jos lähde näkyy lähdeluettelossa, mutta viite puuttuu tai päinvastoin? Lähtökohta on, että kaikki on kirjoitettava omin sanoin, mutta alan käsitteitä ja termejä on käytettävä. Katso vinkkejä kirjoittamiseen luvusta Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin välttäminen.

Plagiointiepäilyn käsittely ja mahdolliset seuraamukset

Plagiointiepäilyn käsittelytapa ja mahdolliset seuraamukset on kuvattu kokonaisuudessaan yksityiskohtineen Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen luvussa 4. Alla oleva kuvaus on tiivistys käsittelyn tärkeimmistä vaiheista.

Plagiointiepäily ohjauksen aikana

Jos plagiointia epäillään ohjausvaiheessa, opettaja voi ohjata opiskelijaa korjaamaan tekstin ilman seuraamuksia.

Kuitenkin, jos opiskelija toistamiseen jättää huomiotta saamansa ohjauksen opinnäytteen teossa tai kurssin aikana, opettaja voi ottaa yhteyttä selvittäjään jo ennen arvosteluvaihetta.

Plagiointiepäily arvosteluvaiheessa

Jos plagiointiepäily kohdistuu arvosteltavaan työhön, käsittely etenee kuten on tiivistetysti kuvattu alla olevassa vuokaaviossa.

Käsittelytapa on kuvattu myös tässä pdf-liitteessä.

Plagiointiepäilyn käsittelyprosessi vuokaaviona.
Plagiointiepäilyn käsittelyprosessi vuokaaviona.

 

Jos plagiointiepäily herää arvosteluvaiheessa, opettaja tulkitsee kummasta kahdesta tilanteesta on kyse:

Selvittäjät ja päätöksen tekijät

Selvittäjänä toimii vastaavan korkeakoulun opintoasiainpäällikkö. Korkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot löytyvät täältä. Mikkelin kampuksen selvittäjänä toimii kampuksen opintoasiainpäällikkö. Selvittäjien yhteystiedot toistetaan alla.

Iiris Kauppila

Päällikkö, Opintoasiat
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
 Anni Rintala

Anni Rintala

Manager
Kemian tekniikan korkeakoulu
 Pia Lahti

Pia Lahti

Päällikkö
Kauppakorkeakoulu
 Mari Syväoja

Mari Syväoja

Suunnittelija
Kauppakorkeakoulu, BScBA, Mikkeli

Perttu Puska

Päällikkö, opintoasiat
Sähkötekniikan korkeakoulu
 Mirka Jalonen

Mirka Jalonen

Päällikkö, Opintoasiat
Insinööritieteiden korkeakoulun

Mari Knuuttila

Päällikkö, Opintoasiat
Perustieteiden korkeakoulu

Turnitin-ohjelma: alkuperäisyystarkastus ja palaute

Turnitin-työkalu auttaa paitsi huomaamaan plagioinnin myös opettamaan opiskelijoille tieteellistä kirjoittamista. Turnitin vertaa opiskelijan tekstiä laajaan tekstitietokantaan, osoittaa samankaltaiset kohdat ja tuottaa samankaltaisuusraportin. Sivulta löydät linkit ohjeisiin järjestelmän käytöstä sekä opettajille että opiskelijoille.

Lue lisää Turnitinista ja miten sitä voisi käyttää.
Turnitin logo
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: