Palvelut

Ohjelmisto tutkimuksen tuotoksena

Monilla tieteenaloilla tutkijat kehittävät tutkimustyönsä osana ohjelmiston. Ohjelmisto voi joko olla ensisijainen tieteellinen tuotos, jota käytetään laajasti, tai sivutuote, jonka avulla saadaan muu työ tehdyksi. Kaikkien akateemisten hankkeiden tapaan ohjelmiston kannattaa olla mahdollisimman avoin.

Ohjelmisto, joka on tutkimuksen ensisijainen tuotos, kannattaa julkaista asianmukaisen lisenssin nojalla. On tärkeää ottaa huomioon tuki ja tulevat päivitykset. Ohjelmisto, joka on tutkimustyön sivutuote, voi sisältää koodin ja komentosarjoja datan muokkaamiseksi ja käsittelemiseksi, datan analysoimiseksi ja simulointien suorittamiseksi. Myös ne voidaan julkaista ja lisensoida, pääasiassa toistettavuutta varten ja siksi, että toiset voivat käyttää analyysia omien tutkimustensa pohjana.

Suositukset ohjelmiston julkaisemiseen

 • Käytä versionhallintajärjestelmää – voit itse päättää, minkä valitset, mutta nykyään Github on ehdottomasti yleisin.
 • Varmista, että kaikki koodit, joiden haluat olevan avoimia, sisältävät lisenssitiedoston. Valitse oletusarvoksi avoin!!
 • Julkaise koodisi julkisessa arkistossa.  Jos haluat saada viittauksia, käytä Githubia ja Zenodoa tai julkaise ohjelmistokoodi pakettina toisessa arkistossa.

Versionhallintajärjestelmän käyttö on mahtavaa

Versionhallintajärjestelmä on minkä tahansa ohjelmistokehityksen keskeisiä työkaluja. Jokainen muutos voidaan rekisteröidä yksittäin, ja niistä kertyy versiohistoria. Sen avulla voi nähdä aiemmat koodimuutokset, mikä on olennaista tieteellisessä toistettavuudessa. Versionhallintajärjestelmä auttaa korjaamaan vikoja ja käsittelemään koodipohjaa henkilökohtaisessa käytössä, mutta ohjelmoinnille ryhmässä se on ratkaisevan tärkeää, ja avoimuus edellyttää yhteistyötä. Se tarjoaa perustan yhteisön sitoutumisen parantamiseen.

Git on nykyään yleisin versionhallintajärjestelmä, mutta sen käyttö voi olla hieman vaikeaa. Mercurial on myös yleinen, ja se on käyttäjäystävällisempi. Gittiä tukevia palveluita on tarjolla eniten, muun muassa Github ja Aallon versionhallintajärjestelmä.

Kun työ on tehty, versionhallintajärjestelmää voi käyttää ohjelmiston julkaisemiseen. Yksi ratkaisu eli Github tarjoaa jopa pysyvät tunnisteet (DOI) ohjelmistolle (Zenodon kautta).

Lisenssin valinta

 • Tekijänoikeuslain vuoksi kaikki ohjelmistot ja luovan työn tulokset eivät ole oletusarvoisesti avoimia. Sisällytä lisenssiisi lisenssitiedosto. Eri lisensseistä on lisätietoa avoimen lähdekoodin hankkeen verkkosivulla.
 • Aalto-yliopisto suosittelee julkaistulle ohjelmistolle MIT-lisenssiä. Tämä avoimen lähdekoodin lisenssi sallii myös myöhemmän kaupallisen käytön, mikä voi olla hyödyllistä alkuperäiselle tekijälle tai yliopistolle. Muita lisenssejä voidaan valita tutkimushankkeen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • MIT-lisenssin nojalla kuka tahansa voi käyttää ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen. Gnu General Public License (GPL) -lisenssin nojalla kuka tahansa voi käyttää ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen, mutta se edellyttää, että myös muutokset ovat avoimia. Molemmat sallivat kaupallisen käytön, mutta GPL edellyttää, että myös kaupalliset käyttäjät tekevät työstään avoimen, millä varmistetaan, että siitä ei tule patenttioikeudella suojattua.
 • Tällä hetkellä ohjelmiston julkaisemiseen avoimena lähdekoodina tarvitaan tutkimusprojektin vastuullisen johtajan hyväksyntä.

Koodin julkaiseminen arkistossa

Julkiset arkistot

Julkaistavaa ohjelmistoa varten suositeltu palvelu on Github. Siinä on muun muassa seuraavat edut:

 • Ohjelmiston verkossa toimivaa versionhallintajärjestelmää voidaan käyttää kehittämistyön alusta alkaen.
 • Avoimet projektit ovat maksuttomia, eikä niiden määrää ole rajoitettu.
 • Github on hyvin tunnettu ja suosittu: se lisää koodisi näkyvyyttä, löydettävyyttä, viitattavuutta ja uudelleenkäytettävyyttä. Siinä on nykyään valtava määrä tieteellisiä ohjelmistoja.
 • Githubissa voit käyttää pysyvää tunnistetta (DOI) koodillesi yhdistämällä sen Zenodoon. Katso: Koodin tekeminen viitattavaksi.

Aallon versionhallintajärjestelmä

Aallon versionhallintajärjestelmän (version.aalto.fi) pohjana on Gitlab CE, ja siitä saa git-versionhallinnan ohjelmistolle. Sitä voi käyttää kaikissa Aalto-yliopiston tutkimushankkeissa, myös yhteistyöhankkeissa yliopiston ulkopuolisten tutkimuskumppanien kanssa.

Aallon järjestelmä on kuin Github, mutta Aallon itse ylläpitämä. Perusominaisuudet ovat samat, mutta Aallon järjestelmässä on paikallinen tuki ja siinä voi olla rajattomasti ei-julkisia projekteja. Tarvittaessa myös ulkopuoliset yhteistyökumppanit voivat käyttää Aallon järjestelmää.

Rajoitettu pääsy ja luottamuksellinen koodi

 • Joskus hankkeessa päätetään, että tutkimuksessa käytettyä ohjelmistoa ei julkaista. Se ei ehkä olisi hyödyllinen muille, sen osassa on lisenssirajoituksia tai siihen pääsyä on rajoitettava muusta syystä.
 • Koodiin pääsyn rajoittamiseksi Githubista on maksettava käyttäjämäärän mukaan. Jos nämä kustannukset eivät aiheuta ongelmia, se on järkevä vaihtoehto. Pääsyrajoituksia varten projekteihin voi myös käyttää Aallon versionhallintajärjestelmää.
 • Jos olet huolissasi datan sijainnista, voit valita paikallisen versionhallintajärjestelmän Githubin kaltaisten ulkomailla ylläpidettävien pilvipalvelujen sijasta. Git ei edellytä lainkaan palvelinta – voit käyttää sitä versionhallintaan pelkästään omassa tietokoneessasi. Varmista kuitenkin, että koodistasi on varmuuskopio.
 • Jos lähdekoodiisi sovelletaan salassapitosopimusta, sinun on sovittava tutkimuskumppanien kanssa yksiselitteisesti siitä, mitä palveluja ja työkaluja aiot käyttää lähdekoodin käsittelyyn. Arkaluonteisimmissa hankkeissa voidaan tarvita jopa erillistä järjestelmää.

Esimerkkejä

Githubissa on luettelo siellä sijaitsevista tärkeimmistä tieteellisistä hankkeista. Tutki, miten mahdollisuudet keskusteluun, wikiin, projektien eriyttämiseen ja koodin lataamiseen pyytämällä helpottavat osallistumista hankkeisiin. Nämä hankkeet ovat erittäin suuria, mutta samoja periaatteita voi soveltaa myös pieniin hankkeisiin.

Tutkimusdatan hallinnan ohjeita

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

Tutkimusdatan jakaminen ja julkaiseminen

Yleiskatsaus ja ohjeita tutkimusdatan julkaisemisen ja jakamisen palveluihin.

Palvelut
People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu