Palvelut

Laatu ja kehitys – Insinööritieteiden korkeakoulu

Kaiken toiminnan korkea laatu on Aalto-yliopiston kulmakivi, josta jokainen Aalto-yliopiston tutkija, opiskelija, opettaja ja muu työntekijä vastaa päivittäisessä työssään.

Aalto-yliopistossa laatutyön lähtökohtana on tarve arvioida, seurata ja kehittää omaa toimintaa, sen laatua ja tehokkuutta. Tavoitteena on toiminnan laadun parantaminen ja yhteisten toimintatapojen jalkauttaminen organisaatioon.

Laatujärjestelmän lähtökohdat


  • Strategia – mitä
  • Prosessit – miten
  • Vuosikello – milloin
  • Toimijoiden roolit ja vastuut – kuka
  • Palautejärjestelmä – mistä tiedät/varmistat

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä tukee korkeakoulua ja sen yhteisöön kuuluvia henkilöitä laatutyössä.

Laatutyöryhmän tehtävänä on korkeakoulun laadunhallintajärjestelmän kehittäminen ja korkeakoulun laatutyön koordinointi. Työryhmä voi perustaa asioiden valmistelemiseksi avustavia työryhmiä ja kuulla tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita.

Tätä palvelua tarjoaa:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: