Palvelut

Kirjakokoelmien käsittely

Ohje laitoksen kirja-, lehti- ja opinnäyteaineistojen käsittelyyn.

Ohje laitoksen kirja-, lehti- ja opinnäyteaineistojen käsittelyyn

 • Oppimiskeskuksen tehtävänä on auttaa laitoksia tietoaineistojen käsittelyssä.
 • Aineistojen käsittelystä tulee aina sopia etukäteen Oppimiskeskuksen yhdyshenkilön kanssa.
 • Sisällön arvioiti tulee tehdä aina laitoksella, oppimiskeskuksella ei ole sisältöasiantuntijoita.
 • Oppimiskeskuksen kokoelmatilat ovat rajalliset, joten Oppimiskeskus pitää itsellään oikeuden päättää mitä aineistoa omaan kokoelmaan otetaan ja miten ne Oppimiskeskuksessa sijoitetaan.
 • Oppimiskeskuksen kokoelmiin otettavat aineistot siirtyvät Oppimiskeskuksen hallintaan.
 • Aineisto, jota ei oteta oppimiskeskuksen kokoelmaan voidaan joko lähettää Varastokirjastoon (Kuopio), laittaa jakoon asiakkaille tai kierrättää asianmukaisesti.
 • Varastokirjastoon voidaan sijoittaa 1kpl tai 1 vuosikerta kutakin aineistoa. Varastokirjastosta aineistoja voi pyytää lainaan Aalto-Finnan kautta. Palvelu on aaltolaisille maksutonta.

Kirjakokoelmien käsittely (mukaan lukien väitöskirjat)

a) Kirjakokoelman karsinta ja ydinkokoelman säilyttäminen laitoksen tiloissa:

 • Laitoksella valitaan kirjat, joka halutaan poistaa.
 • Mikäli poistettavat kirjat on luetteloitu tietokantaan (= kirjoissa on viivakoodi-tarra) lähetetään kirjat aina Oppimiskeskukseen.
 • Luetteloimattomat kirjat laitos voi hävittää itse.
 • Mikäli laitokselle käyttöön jäävät kirjat halutaan luetteloida, sovitaan ajankohdasta aina erikseen Oppimiskeskuksen yhteyshenkilön kanssa.

b) Kirjat joille täytyy löytää uusi sijoituspaikka:

 • Laitoksella valitaan säilytettäväksi tutkimuksen/opetuksen näkökulmasta keskeiset teokset, joita käytetään säännöllisesti.
 • Säilytettäväksi ehdotettavat kirjat tulee merkitä värillisillä kirjan väliin laitettavilla lapuilla niin, että ne erottuvat poistettavista kirjoista.
 • Oppimiskeskuksen yhdyshenkilölle ilmoitetaan säilytettäväksi toivottavan aineiston koko (metreinä) sekä aihealueet.
 • Opinnäytteet lähetetään aina Oppimiskeskukseen.
 • Opinnäytteet arkistoidaan Oppimiskeskuksen arkistoon, jos ne puuttuvat kokoelmista.
 • Kokoelmissa jo olevat työt hävitetään asianmukaisesti.
 • Tieteelliset lehtivuosikerrat voi toimittaa Oppimiskeskukseen käsiteltäväksi.
 • Täydelliset vuosikerrat pyritään sijoittamaan Varastokirjastoon.
 • Muut lehdet voi hävittää laitoksella paperinkeräysastioihin.

Opinnäytetöiden käsittely

Lehtien käsittely

 • Tieteelliset lehtivuosikerrat voi toimittaa Oppimiskeskukseen käsiteltäväksi.
 • Täydelliset vuosikerrat pyritään sijoittamaan Varastokirjastoon.
 • Muut lehdet voi hävittää laitoksella paperinkeräysastioihin.

Lisätietoa Varastokirjastosta: http://www.varastokirjasto.fi/fi/

Aalto-Finna -tietokanta: https://aalto.finna.fi/

Tätä palvelua tarjoaa:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: