Palvelut

Kemian tekniikan korkeakoulun IT-palvelut tutkimukselle

Kemian tekniikan korkeakoululla (CHEM) on yli 500 mittalaitetietokonetta, joita käytetään mittalaitteiden ohjaukseen, datan keräämiseen jne.

CHEMin tekniset palvelut kehittää yhdessä tutkijoiden ja Aalto ITS:n kanssa tietoteknisiä ratkaisuja tutkimuksen tueksi, joista tärkeimmät ovat:
- mittausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus
- mittalaitetietokoneiden asennukset
- mittalaitetietokoneiden konfiguraatioiden ja datan varmistus-, palautus- ja arkistointipalvelut
- mittalaiteverkkojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito
- muut erityisratkaisut (prosessien etävalvontajärjestelmät, mittausdatan parserit ym.)

Tallennus ja varmistuspalvelut

Mittalaitetietokoneet on liitetty erilaisiin tutkimusverkkoihin, jolloin käyttäjät voivat siirtää mittalaitedataa verkon yli Aallon tiedostopalvelimille. Automaattinen ja keskitetty mittausdatan varmuuskopiointi mahdollistaa tiedostojen palautukset mittalaitetietokoneiden potentiaalisten levyrikkojen jälkeen. Keskitetyllä konfiguraation varmistuksella voidaan palauttaa koko mittalaitetietokoneen massamuistin levykuvan sisältö ehjään massamuistiin, jolloin mittalaitejärjestelmä on nopeammin käytettävissä kuin mitä uudelleenasentamiseen ja konfiguroimiseen kuluisi aikaa. Mittalaiteverkot mahdollistavat myös verkkotulostamisen sekä Aallon lisenssipalvelimien käytön. Järjestelmään liitettyjen koneiden toimivuutta voidaan seurata keskitetysti. Lisäksi kriittisten mittalaitetietokoneiden ongelmat havaitaan aiempaa aikaisemmin.

CHEMin mittalaitetietokoneiden varmistusten elinkaaret

Mittalaitetietokoneiden data

Kaikista verkotetuista mittalaitetietokoneista (Windows 2000-) tehdään päivittäin automaattisesti varmistukset niistä hakemistoista, joihin data tallennetaan.

  • Varmistusjärjestelmä: Bacula/Bareos
  • Datan säilytyspaikat: CHEM-tiedostopalvelimet
  • Datan säilytysaika: 5 vuotta, kun mittalaite käytössä
  • Arkistointiaika: 5 vuotta mittalaitteen poiston jälkeen

Mittalaitetietokoneiden levykuvat

Kaikista mittalaitetietokoneista tehdään levykuvat, joista voidaan palauttaa toimivat konfiguraatiot, mikäli tietokoneiden massamuistit vikaantuvat.  Levykuvat 1, N-1, N (viimeisin levykuva) säilytetään Aallon palvelimella.

  • Varmistusjärjestelmä: Clonezilla/ddrescue
  • Levykuvien säilytyspaikat: Teamwork.org.aalto.fi

Lisätietoja mittalaiteverkoista ja datan siirrosta näet kirjautumalla sisään sivustolle.

Tätä palvelua tarjoaa:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Löysitkö etsimäsi? Ellet, niin otathan meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: