Palvelut

Jätehuolto – Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Jätehuoltoa, kuten ympäristöhuoltoa, yleensä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa koordinoi kampus- ja tilapalvelut sekä osasto- ja koulutusohjelmakohtaiset vastuuhenkilöt.

Jätehuolto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Jätehuoltoa, kuten ympäristöhuoltoa, yleensä koordinoi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kampus- ja tilapalvelut sekä osasto- ja koulutusohjelmakohtaiset vastuuhenkilöt. Käytännön ympäristöhuollossa auttavat myös harjoitus-, paja- ja studiomestarit.

Jätehuollon perustavoitteena on, että mahdollisimman pieni osuus jätteestä joutuu hyödyntämättömänä kaatopaikoille ja niin suuri osa kuin on mahdollista käytetään hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

Tämän sivun lopusta löydät jätteiden lajitteluoppaan ja jäteplanssit ladattavina.

Jätehuollon toteutus ja sopimuskumppanit

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sopimuskumppani siivouksessa ja jäteastioiden tyhjennyksessä on Lassila & Tikanoja OYJ (ks. Siivousasiat ja ilmoitukset). Jätteiden noutamisesta ja jatkokäsittelyyn toimittamisesta huolehtii SITA Finland Oy. Jätehuollon yhteyshenkilönä toimii Juhani Heinonen Kiinteistö- ja tekniset palvelut yksiköstä.

Jokaisen korkeakoulussa opiskelevan tai työtä tekevän henkilön tehtävänä on pitää huolta siitä, ettei jäteastioihin joudu mitään sinne kuulumatonta jätettä – lajittelu ei kuulu astioiden tyhjentäjälle eikä siivoojille vaan kaikille kiinteistön käyttäjille.

Raportit

Vuosittaisista ympäristöhuollon raporteista ilmenee sekä ympäristöhuollon suunnitelmat ja toimenpiteet, mitä vuosien aikana on tehty, että myös jätehuollon vuosittaiset tilastot.

Jätteiden lajittelu korkeakoulussa

Lajittelun vastuualueet:   • Opiskelijoiden ja henkilökunnan vastuulla on omasta työskentelystä syntyvien jätteiden asianmukainen lajittelu korkeakoulun jätejakeisiin. Myös luokkatiloissa ja toimistoissa olevien pienten pahvisten (tai muunlaisten) paperinkeräyslaatikoiden tyhjentäminen suurempiin, muovisiin paperinkeräysastioihin jotka löytyvät useimpien kopiokoneiden läheisyydestä tai useimmista keskitetyistä jätepisteistä on osastojen henkilökunnan vastuulla.   • Siivouspalvelut huolehtivat pienten toimistoroskakorien tyhjennyksestä energiajakeeseen. Oranssit pussit menevät energiajakeeseen. Joissain roskakoreissa käytetään myös mustaa pussia, joka menee kaatopaikkajakeeseen.   • Kampus- ja tilapalvelut yksikkö koordinoi jätehuoltoa ja vastaa isojen jäteastioiden tyhjennyksestä kellarikerroksen isompiin jätesäiliöihin, joista jätteet kerätään.

Materiaalikierrätys: Materiaaleista lasille, metallille, paperille (valkoinen toimistopaperi sekä lehdet ja mainokset) ja pahville on järjestetty oma keräyksensä. Ruokaloista ja Kipsarista löytyy keräysastiat myös biojätteelle ja kartonkisille juomapakkauksille. Ruokaloiden keräysmetalli ja pajojen metalli kerätään erikseen niiden erilaisen materiaalikoostumuksen takia. Tutustu lajitteluohjeisiin lopussa.

Poltettava jäte: Syksystä 2010 alkaen myös ennen kaatopaikkajätteenä kerätty sekajäte otettiin energiajakeen piiriin, kun mahdollisuus tähän avautui polttotekniikoiden kehittyessä. Poltettavan jätteen jakeeseen kuuluu sekalaiset muovijätteet ja pienjätteet, mutta sinne ei saa laittaa esimerkiksi isoja määriä biojätettä, metallia tai mitään ongelmajätteitä (kuten maalausroskia yms.), eikä mitään mille on oma jakeensa. Tutustu lajitteluohjeisiin.

Ongelmajätteet: Ongelmajätteitä ovat muun mm. syttyvät, syövyttävät, räjähtävät, ympäristölle vaaralliset tai myrkylliset aineet; jätteet joiden hävittäminen vaatii erikoiskäsittelyä. Ongelmajätteitä lajitellaan mahdollisimman tarkasti samanlaista ongelmajätettä sisältävään keräykseen, niin ettei ne sekoitu muihin jätelajeihin. Yksiköiden, joissa ongelmajätteitä syntyy on huolehdittava siitä, että niiden keräys järjestetään sekä tarpeelliset ongelmajätteiden keräysastiat on hankittu ja varustettu selkeillä merkinnöillä.

Jätejakeisiin ei kuulu laittaa mitään sinne kuulumatonta jätettä. Muista tutustua lajitteluohjeisiin. Epäselvissä tilanteissa kysy apua harjoitusmestareilta.

Jätteen synnyn välttäminen ja sen hyödyntäminen

Tehokkainta jätehuoltoa on jätteen synnyn välttäminen. Jätteen synty tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon jo suunniteltaessa laitteiden, kalusteiden, materiaalien ja kemikaalien hankintaa. Jätteen kokonaismäärä pyritään pienentämään käyttämällä tehokkaasti materiaalia (eli tuottamalla mahdollisimman vähän hukkamateriaalia) sekä opastamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita käyttämään vähän jätettä synnyttäviä työtapoja ja -välineitä.

Jos ja kun tarpeetonta materiaalia syntyy tulisi soveltuvin osin noudattaa seuraavaa hyödyntämisperiaatetta:

  •  Turhaksi muodostuneet materiaalit, laitteet ja huonekalut pyritään ensisijaisesti kierrättämään sellaisenaan (korkeakoulun sisäinen kierrätys, kierrätykeskukset jne. /päivitys/korjaus/huolto/uusiokäyttö…), toisijaisesti teollisuuden raaka-ainemateriaalina (paperi, lasi, metalli, biojäte…), ja kolmantena eli usein tehottomimpana hyödyntämistapana on energiaksi poltto (energiajae ja yksityiset kotitaloudet).
  • Kaatopaikkajättestä ei ole hyötyä vaan ainoastaan haittaa, sekä ekologisessa että ekonomisessa mielessä.

Talon sisäistä laitteiden, kalusteiden ja materiaalin lainausta ja kierrätystä kannatetaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Onnin Taikerissa toimii osto- ja myyntipalsta, jota suositellaan käytettäväksi. Korkeakoulusta poistettavat kalusteet ja laitteet on mahdollisuuksien mukaan toimitettava sellaisenaan kiertoon, esim. Kierrätyskeskukselle (jolla on myös noutopalvelu) tai muille niitä hyödyntäville tahoille. Kierrätyskeskus noutaa myös askarteluun sopivaa materiaalia (puu, tekstiili…) koulujen ja päiväkotien askartelumateriaaliksi.

Tätä palvelua tarjoaa:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu