Palvelut

Häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Eettiset periaatteet muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia. Vastuumme ihmisistä on eettisten periaatteiden ensimmäinen pilari. Eettiset periaatteet koskevat jokaista aaltolaista emmekä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.
kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Haluamme yhteisömme jokaisen jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Aalto-yhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, uskomuksista, mielipiteistä, osallisuudesta poliittiseen toimintaan tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteista, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista emmekä häirintää. Jokainen yhteisön jäsen on myös omalta osaltaan vastuussa työpaikkansa ja opiskeluyhteisönsä ilmapiiristä sekä hyvinvoinnista.

Mitä tehdä, jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua?

Työturvallisuuslain velvoitteet

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan tai lain vastaista vastuutonta toistuvaa käyttäytymistä, joka voi jatkuessaan vaarantaa työntekijän henkistä tai fyysistä terveyttä. Työnantajan velvollisuus on varmistaa henkilöstölleen terveelliset ja turvalliset työolot, ja selvittää viivytyksettä ilmennyttä häirintää ja epäasiallista kohtelua käytettävissä olevin keinoin (työturvallisuuslaki).

Yhteystietoja ja ohjeita

  1. Aallon henkilöstön häirintäyhteyshenkilöt: [email protected]
  2. Opiskelijoiden tuki ja AYY:n häirintäyhdyshenkilöt: Into:Tukea häirintätilaneisiin
  3. HR-palvelut  
  4. Oppimispalvelut 
  5. Työsuojeluvaltuutetut  
  6. Työsuojelupäällikkö Seija Piiponniemi-Lahti [email protected]
  7. Luottamusmiehet 
  8. Työterveyshuolto 

Aallon eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Aalto-yliopistossa

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen
Wellbeing Desk

Wellbeing Desk - hyvinvointia koko Aallon henkilöstölle

Wellbeing Desk on Aallon koko henkilöstölle suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saat neuvontaa ja palveluohjausta työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvissä asioissa.

Palvelut
People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu