Palvelut

Digital Aalto Roadmap

Tältä sivulta löytyy esittely Aallon digitalisaation tiekartasta ja linkki tiekarttaan. Digital Aalto Roadmap kuvaa yliopiston strategiasta kumpuavat kehitysaihiot, joilla on yhteys digitalisaatioon.
Add alt text

Digital Aalto Roadmap

Digital Aalto Roadmap kuvaa yliopiston strategiasta kumpuavat kehitysaihiot, joilla on yhteys digitalisaatioon. Kehitysaloitteet kuvaavat asioita, jotka tulee tehdä nykytilasta tavoitetilaan pääsemiseksi. Tiekartan avulla pystytään, vertailemaan ja priorisoimaan myös suunnitteilla olevia asioita, ei vain toteutettavaksi päätettyjä projekteja. Tiekartta onkin erittäin hyödyllinen työkalu nimeenomaan kehitysaloitteisiin liittyvän keskustelun fasilitoinnissa. Tiekartan avulla pystytään kuvaamaan muutoksen vaikutuksia eri tasoilla, ja yhdistämään pitkän ja lyhyen aikavälin muutoskerrokset toisiinsa.

Digital Aalto Roadmapia ylläpidetään Sharepoint-sivustolla, josta löytyy tarkemmat kuvaukset tiekartan eri tasoista, lista johon kehitysaihiot päivitetään, ohjeet päivitysten tekemiseen ja kehitysaihiolistan pohjalta tehdyt visualisoinnit. Tiekarttoja päivitetään jatkuvasti ja kahdesti vuodessa roadmappien viralliset versiot jäädytetään ja hyväksytään virallisiksi versioiksi. Linkki sivustolle löytyy alta.

https://aaltofi.sharepoint.com/sites/RoadmapDashboard/SitePages/Welcome-to-Roadmaping.aspx

Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: