Palvelut

Aalto-yliopiston tutkimuslupaprosessi

Kun suunnittelet akateemista tutkimusta, opinnäytetyötä tai muuta tutkimusta, johon osallistuu Aalto-yliopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa, tai kun tarvitset tutkimukseesi Aalto-yliopiston hallussa olevaa dataa, sinun on haettava tutkimuslupaa.
picture
Photo: Tiia Melander

Kuinka hakea tutkimuslupaa Aalto-yliopistossa 

Jos suunnittelet akateemista tutkimusta, opinnäytetyötä tai muuta tutkimusta, johon osallistuisi Aalto-yliopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa, tai jos tarvitset tutkimukseesi Aalto-yliopiston dataa, sinun on haettava tutkimuslupaa. Usein myös tieteellisen julkaisun kustantaja pyytää tiedon tutkimusluvasta. Tutkimusluvan hakuprosessi kestää yleensä muutaman viikon. Tutkimuksella tarkoitetaan tässä akateemista tutkimusta, jossa tavoitteena on opinnäytetyö, tieteellinen artikkeli jne. Oman opetuksen kehittäminen tai analysointi, samoin kuin markkinatutkimus, eivät kuulu tutkimuslupaprosessin alle.

Sinun on haettava tutkimuslupaa kun:

 • Haluat käyttää Aalto-yliopiston hallussa olevia rekisteritietoja, kuten esimerkiksi opiskelijatietoja tai henkilöstötietoja. 
 • Haluat Aalto-yliopiston opiskelijoiden osallistuvan tutkimuksesi kyselyihin, haastatteluihin jne. 
 • Haluat Aalto-yliopiston henkilöstön osallistuvan tutkimukseesi työajalla. 
 • Haluat havainnoida Aalto-yliopiston opetusta tai muuta toimintaa tutkimustasi varten. 

Sekä Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön että muualta tulevien tutkijoiden on haettava tutkimuslupaa.

Hakeaksesi tutkimuslupaa sinun tulee toimittaa Aalto-yliopistolle (Webropol-linkki alla) seuraavat tiedot:

 • Tutkimuksen tavoitteet: tutkimuskysymyksesi 
 • Mitä tietoja kerätään ja mistä (suoraan osallistujilta, rekisteristä, muualta)? 
 • Mikä on mahdollinen kohderyhmä: opiskelijat (tutkinto-opiskelijat tai muut, koulu, vuosi, kurssi jne.) ja/tai henkilöstön jäsenet (palveluhenkilöstö, koulun tai laitoksen akateeminen henkilökunta jne.)? Kuinka paljon dataa / kuinka monta osallistujaa tarvitaan? Tulevatko osallistujat vain Aallosta vai myös muista organisaatioista? 
 • Tutkimuksen aikajana, erityisesti tiedonkeruun suunniteltu aika 
 • Tutkimuksen tavoitteet: opinnäytetyö, julkaisu tai muu? 
 • Tiedonhallintasuunnitelma suositellaan liitettäväksi
 • Lisäksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:
Asiakirjat Ohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle  Ohjeet muista organisaatioista tuleville (Pyydä apua omasta organisaatiosta tarvittaessa) 
Tietoa tutkittavalle ( miten kerrot osallistujille tutkimuksestasi)     
Suostumuslomakkeet ja tietosuojailmoitus, mikäli tiedot sisältävät henkilötietoja Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa | Aalto-yliopisto Henkilötietojen käsittely | Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tutkimuseettinen ennakkoarvio omasta organisaatiostasi, jos kerättävä tieto on arkaluontoista, sisältää erityisiä henkilötietoryhmien dataa tai jos TENKin ohjeistus koskee tutkimusasetelmaa Tutkimuseettinen toimikunta | Aalto-yliopisto

Processing of special categories of personal data | Data Protection Ombudsman’s Office (tietosuoja.fi)

Eettinen ennakkoarviointi | Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi)

Vaikutusten arviointi (DPIA), tarkista onko se tarpeen Vaikutustenarviointi (DPIA) | Aalto-yliopisto Luettelo vaikutustenarviointia edellyttävistä käsittelytoimista | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Asiakirjojen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Täytä lomake ja toimita pyydetyt liitteet:LINKKI LOMAKKEESEEN

Mitä arvioidaan

Aalto-yliopiston toimintaa ohjaa etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö. Noudatamme kaikessa toiminnassamme soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä Aalto-yliopiston eettisiä periaatteita (code of conduct). Edellytämme, että kaikki Aalto-yliopistossa tehtävät tutkimukset, myös ulkopuolisten tutkijoiden tekemät, ovat soveltuvien lakien mukaisia. Odotamme kaikkien tutkijoiden noudattavan Aalto-yliopiston eettisiä periaatteitta (code of conduct) vastaavia periaatteita.

Tutkimuslupaa myönnettäessä arvioidaan seuraavia näkökohtia

 1. Tutkimus noudattaa tutkimuseettisiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä koskevia ohjeita ja soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä Aalto-yliopiston eettisiä periaatteita (code of conduct).
 2. Tutkimusaineistopyyntö ja/tai Aalto-yliopiston henkilöstön ja/tai opiskelijoiden osallistuminen on laajuudeltaan suhteutettu suunniteltuihin tuloksiin.
 3. Toimitetut asiakirjat ovat ymmärrettäviä, selkeitä ja sisältävät kaikki olennaiset tiedot. 
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: