Opetus ja oppiminen

Personal Impact for University Educators

Yksilö, joka osaa säädellä stressiä, tunnistaa omat arvot ja ajattelumallit ja pystyy viemään näitä käytäntöön, on myös kykenevä tukemaan hyvinvointia opetuksessa. Tällä viitataan sekä opettajan että opiskelijan hyvinvointiin. Personal Impact for University educators -kokonaisuus pyrkii tukemaan tätä.
Personal impact for university educators logo
Personal impact for university educators logo

Personal Impact kokoaa yhteen Aallossa jo opetettavia, opintopisteellisiä kursseja esimerkiksi itsensä johtamisesta, arvoista, merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden reflektoida omia arvoja, uskomuksia ja tavoitteita joko sisäisessä dialogissa tai keskusteluissa muiden kanssa. Osa kursseista on auki opettajille osana yliopistopedagogista kokonaisuutta.

Kurssit tarjoavat opettajille mahdollisuuden reflektoida aihetta omasta näkökulmastaan ja yhdistää se osaksi opetustaan.

Lukuvuoden tarjonta sivun alareunassa.

Aalto-yliopisto on vuodesta 2021 ollut Hilma verkoston jäsen. Kansallisen sukupuolentutkimusverkoston päätarkoitus on järjestää verkkokursseja sekä kandidaatti- että maisteritutkinto-opiskelijoille. Tutkintotason kurssien lisäksi Hilma tarjoaa myös opettajille koulutusta (5 x 5 opintopistettä) feministisessä yliopistopedagogiikassa. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden jatkokoulutukseen ja benchmarking-mahdollisuuden opettajille, jotka ovat kiinnostuneita sukupuolentutkimuksesta ja monimuotoisuudesta. 

Kurssit ja ilmoittautuminen

Hilma-verkosto tarjoaa feministisen pedagogiikan opintoja opettajille

Aalto-yliopisto on vuoden 2021 alusta alkaen kansallisen sukupuolentutkimusverkosto Hilman jäsen. Kansallisen sukupuolentutkimusverkoston tavoitteena on sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen opetuksen ja feministisen pedagogiikan kehittäminen ja toteuttaminen sekä tiedonvälityksen parantaminen.

Lue lisää
working with books and laptop

Personal Impact for University Educators lukuvuonna 2024-25

Kaksi kurssia avoimena opettajille lukuvuonna 2024-2025.

Lue lisää
Personal Impact for University Educators_hero page
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: