Muotoilun laitos

Pasilan silta

Pasilan silta, Liang Yingjie 2015.
Aalto-yliopisto Muotoilun laitos, Pasilan silta, Liang Yingjie 2015.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: