Lahjoita tulevaisuus

Lahjoitukset Aalto-yliopistolle 2021

Vuonna 2021 Aalto-yliopiston rahastot sai 13 miljoonaa euroa uusia lahjoituksia. Lahjoituksista 73 % kohdennettiin tekniikan alalle, 24 % kauppatieteisiin ja 3 % taiteeseen ja suunnitteluun.
Lahjoitusluvut 2021

Lahjoittajat ovat tärkeä osa Aalto-yliopistoyhteisöä. Lahjoitukset edistävät yliopistomme tarkoitusta ja vahvistavat pitkän aikavälin taloudellista kestävyyttä. Aalto-yliopiston rahastojen tehtävä on hallinnoida saatuja lahjoituksia ja varmistaa yliopiston pääoman säilyminen sukupolvien yli. Rahastoista saatavan rahoituksen vaikutus yliopiston tutkimukseen ja koulutukseen on merkittävä kattaen tällä hetkellä noin 8 % Aalto-yliopiston toimintabudjetista. Rahoitus turvaa korkealaatuisen koulutus- ja tutkimustoiminnan jatkumista ja tasapainottaa yliopiston julkisen rahoituspohjan heikkenemistä.

Vuonna 2021 Aalto-yliopiston rahastot sai 13 (3)* miljoonaa euroa uusia lahjoituksia, joista 6 (1) miljoonaa euroa oli pääomittavia ja 7 (2) miljoonaa euroa tulouttavia lahjoituksia. Lahjoitukset kirjattiin sidottuihin rahastoihin. Lahjoituksista 73 % kohdennettiin tekniikan alalle, 24 % kauppatieteisiin ja 3 % taiteeseen ja suunnitteluun. Vuonna 2021 lahjoittajien lukumäärä oli 481 (155), mikä on 210 % enemmän kuin vuonna 2020.

Vuonna 2021 Aalto-yliopiston rahastoista käytettiin yliopiston varsinaiseen toimintaan 33 (37) miljoonaa euroa. Yleisestä yliopistorahastosta käytetiin 27 (31) miljoonaa euroa koulutukseen ja tutkimukseen yliopiston sisäisen rahoitusmallin mukaisesti. Summalla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi noin 180 professorin palkkakustannukset tai lähes 1500 tutkimusjulkaisua vuodessa. Sidotuista rahastoista käytettiin 4 (4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät käyttökohteet olivat Bioinnovaatiokeskus, tekniikan korkeakoulujen kehittäminen ja vesitalouden tohtorikoulutus.

Varat ja pääoma -graafit

Vuoden 2021 lopussa rahastojen varallisuuden arvo oli 1 373 (1 177) miljoonaa euroa, josta sijoitusvarallisuus oli 1 357 (1 167) miljoonaa euroa ja kassavarallisuus 16 (10) miljoonaa euroa.

Yliopiston pitkän aikavälin kehittämistä rahoittavan yleisen yliopistorahaston arvo oli 1 276 (1 091) miljoonaa euroa. Rahasto koostui 200 (200) miljoonan euron lahjoituksista, 525 (525) miljoonan euron valtion vastinrahoituksesta ja 550 (365) miljoonan euron kertyneestä sijoitustuotosta sisältäen 161 miljoonan euron kertyneen yliopistoinflaation ja 390 miljoonan euron kertyneen reaalituoton.

Sidottujen rahastojen arvo vuoden 2021 lopussa oli 71 (60) miljoonaa euroa. Sidotuista rahastoista rahoitetaan tietyn koulutusalan tai koulun tämänhetkisiä ja pitkän aikavälin kehittämistarpeita. Sidotuista rahastoista 16 (12) miljoonaa euroa oli tulouttavia ja 56 (49) miljoonaa euroa pääomittavia ja hybridirahastoja. Aalto-yliopiston rahastojen pitkäaikainen pääoma sijoitetaan rahoitusmarkkinoille.

Vuoden 2021 lopussa sijoitussalkun keskimääräinen vuosituotto toiminnan alusta, vuodesta 2010 lähtien, oli 6,0 % kulujen jälkeen. Vuonna 2021 kokonaistuotto oli 18,4 % (3,7 %) kulujen jälkeen. Sijoitussalkun markkina-arvo vuoden lopussa oli 1 356 (1 167) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana sijoitusmarkkinat palautuivat voimakkaasti pandemian vaikutusten vähentyessä ja elvyttävän talouspolitiikan ansiosta. Valtaosa Aalto-yliopiston sijoitussalkun tuotosta tuli osakesijoituksista. Myös yrityslainat ja hajauttavat strategiat tuottivat hyvin.

*Sulkeissa olevat luvut viittaavat vuoteen 2020.

Tarkempia tietoja löydät katsauksen PDF-versiosta

Aalto University, A-logo around campus, photo Mikko Raskinen

Lahjoita tulevaisuus

Lahjoitus Aalto-yliopistolle on sijoitus kestävään ja kilpailukykyiseen Suomeen. Yhdessä voimme ratkaista yhteiskunnan suurimpia haasteita!

Lahjoitustapa
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma
Valitse lahjoitussumma
Lahjoitussumma
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: